Klachten

Een klacht is een uiting, het te kennen geven van ontevredenheid of een misnoegen over iets. Wanneer u een klacht heeft over de Stichting Brandweeropleidingen BOGO, kunt u deze aan ons kenbaar maken door het invullen van onderstaand digitale klachtenformulier.

Een klacht, gericht aan de BOGO, kan gaan over het onbehoorlijk handelen van een van de medewerkers, docenten/instructeurs, de inhoud van het aangeboden onderwijs of informatie die gegeven wordt via de website en/of brochures. Ook kunnen overige zaken aangegeven worden.

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld, geregistreerd en bewaard voor een periode van 5 jaar.
Indien een klacht anoniem wordt ingediend, kan deze niet in behandeling worden genomen.
Indien de behandeling van een klacht meer tijd in beslag neemt dan de vastgestelde periode, wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
Indien u het niet eens bent met de reactie zoals in de brief is gesteld, heeft u de mogelijkheid mr H.E. Davelaar van 'Driehoek Advocaten' in te schakelen. Het door hem gevelde oordeel is bindend voor beide partijen. Consequenties zullen zo snel als mogelijk worden afgehandeld.

Wij streven er naar om uw klacht binnen 4 weken af te handelen.

open het klachtenformulier 

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380