Laatste Nieuws

29 mei 2018 - Terugblik instructeurdag 2018

Donderdag 19 april stond de jaarlijkse instructeurdag op het programma. Wat hebben we het weer getroffen die dag: een goede ontvangst in het safari Meeting Centre in Burgers Zoo en het weer was prachtig die dag. Na een welkom met koffie en iets lekkers startten de workshops. Iedereen bezocht de lezing van Eric de Blok over de kracht van storytelling. Aan de hand van de dierenwereld werden we geleid langs verschillende onderwerpen die ons kunnen h...

Lees verder >

24 mei 2018 - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Wet beschermingspersoonsgegevens en daarbij draait het allemaal om privacy. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Ook BOGO heeft maatregelen getroffen. Zo hebben wij ons privacy statement aangepast. In het privacy statement v...

Lees verder >

01 mei 2018 - Gewijzigde Algemene Voorwaarden

In verband met de nieuwe Europese privacywetgeving hebben wij een kleine aanpassing doorgevoerd in onze Algemene Voorwaarden: Punt 17 'Wet op de persoonsregistratie' is gewijzigd in 'Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG)' Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden.

Lees verder >

28 maart 2018 - Leergang BOGO-docent

ls BOGO-docent heb je diverse taken die specifiek horen bij je functie. De BOGO ervaart dat de landelijke leergang Docent minder goed aansluit bij de taken die een docent bij de BOGO heeft. Om onze docenten maatwerk te kunnen leveren, hebben we besloten een samenwerking aan te gaan met het Deltion College. Met ervaringsdeskundigen uit de praktijk en deskundigen van Deltion is een kwalificatieprofiel ‘docent BOGO’ tot stand gekomen, wa...

Lees verder >

28 maart 2018 - Implementatie leergang Manschap A-ELO op BES-eilanden

Na een intensieve voorbereiding is in januari 2018 gestart met de implementatie van de leergang Manschap A – ELO op Bonaire. De BOGO heeft de gehele implementatie begeleid op Bonaire. Door de leergang Manschap A via de ELO te volgen, worden de deelnemers geschoold aan de hand van de nieuwste les- en leerstof.De implementatie is gestart met het trainen van alle docenten en instructeurs die een rol hebben in deze vernieuwde leergang. Per rol ...

Lees verder >
  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380