Laatste Nieuws

03 oktober 2018 - Communicatie

Binnen BOGO staat al enkele maanden het onderwerp ‘communicatie’ centraal. In verschillende fasen werken we aan het verbeteren en stroomlijnen van onze communicatie en middelen. In de eerste fase is onder begeleiding van ‘de Communicatiemakers’ gewerkt aan een communicatieplan waarin een uitgebreid vooronderzoek is gedaan naar behoeftes en wensen. Ook is er een nieuwe huisstijl in de steigers gezet. Op dit moment wordt gew...

Lees verder >

03 oktober 2018 - BOGO heeft haar SWOD-accreditatie verlengd!

Op 12 juli heeft BOGO de 3-jaarlijkse audit ondergaan waarin wordt vastgesteld of BOGO voldoet aan de eisen voor het mogen verzorgen van de leergang Brandweerduiker. Deze audit is afgesloten met het oordeel ‘goed’. Uiteraard zijn we heel blij met deze uitslag! Ook de komende 3 jaar kun je bij BOGO terecht voor deze opleiding. BOGO bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat.

Lees verder >

03 oktober 2018 - Leergang Manschap A Bonaire

Binnen het Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) wordt op Bonaire de leergang Manschap A verzorgd in de elektronische leeromgeving (ELO). Bij BOGO zijn inmiddels al diverse leergangen Manschap A in de ELO afgerond, waardoor er voldoende ervaring en expertise van BOGO is om over te brengen op de collega’s van brandweer Bonaire. Voor deze leergang Manschap A heeft een docent van BOGO van 3 t/m 18 mei jl. ondersteuning geboden aan de br...

Lees verder >

03 oktober 2018 - Stand van zaken leergang Bevelvoerder

De pilotgroep in Twente is in juni jl. gestart met de herziene leergang Bevelvoerder en de eerste docenten zijn bijgeschoold door het IFV.   De leergang Bevelvoerder wordt via de ELO aangeboden en er zijn veel nieuwe inzichten en ontwikkelingen verwerkt in deze leergang. De leergang is korter geworden met meer praktijkmomenten. Er wordt nu meer aandacht besteed aan de leiderschapsaspecten van de bevelvoerder. Tevens zijn de laatste ervarin...

Lees verder >

03 oktober 2018 - Verbouwing VR- ruimte

Wellicht is het je al opgevallen, maar met de verbouwing van de benedenverdieping bij BOGO wordt ook de VR-ruimte onder handen genomen. Met de komst van de rijsimulator in de leergang Brandweerchauffeur wil BOGO deze ruimte graag upgraden en een nog grotere onderwijskundige context meegeven. Dat gaat nu gebeuren!   De VR-ruimte krijgt nieuwe schermen (full HD-schermen) waarop een deelnemer zijn VR-scenario doet. De andere deelnemers krijge...

Lees verder >
  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380