Laatste Nieuws

28 maart 2018 - Leergang BOGO-docent

ls BOGO-docent heb je diverse taken die specifiek horen bij je functie. De BOGO ervaart dat de landelijke leergang Docent minder goed aansluit bij de taken die een docent bij de BOGO heeft. Om onze docenten maatwerk te kunnen leveren, hebben we besloten een samenwerking aan te gaan met het Deltion College. Met ervaringsdeskundigen uit de praktijk en deskundigen van Deltion is een kwalificatieprofiel ‘docent BOGO’ tot stand gekomen, wa...

Lees verder >

28 maart 2018 - Implementatie leergang Manschap A-ELO op BES-eilanden

Na een intensieve voorbereiding is in januari 2018 gestart met de implementatie van de leergang Manschap A – ELO op Bonaire. De BOGO heeft de gehele implementatie begeleid op Bonaire. Door de leergang Manschap A via de ELO te volgen, worden de deelnemers geschoold aan de hand van de nieuwste les- en leerstof.De implementatie is gestart met het trainen van alle docenten en instructeurs die een rol hebben in deze vernieuwde leergang. Per rol ...

Lees verder >

28 maart 2018 - Wijzigingen binnen het Bedrijfsbureau van BOGO

Onlangs zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd binnen het Bedrijfsbureau. Ingrid Sauer was als enige planner werkzaam binnen het Bedrijfsbureau, echter de werkzaamheden zijn te veel geworden voor 1 persoon. Vandaar dat nu een Planbureau is opgericht waarin 3 planners werkzaam zijn: Ingrid Sauer, Christina Broekhof en Susan Bruggeman. Bij het Planbureau worden alle werkzaamheden neergelegd rondom de planning van opleidingen, examens en het zoeken...

Lees verder >

28 maart 2018 - Leergang Bevelvoerder herzien

De leergang Bevelvoerder is herzien om een aantal redenen. Er is een nieuw kwalificatiedossier vastgesteld, de ervaringen binnen de leergang manschap A ten aanzien van blended learning en de ELO zijn positief en bovendien is er tegelijkertijd een groot aantal inhoudelijke vernieuwingen doorgevoerd. Met deze nieuwe leergang Bevelvoerder zorgt de BOGO voor een actuele, blended leergang met gebruikmaking van de landelijke ELO en een proeve conform d...

Lees verder >

28 maart 2018 - Leergang Brandweerchauffeur

De pilot Brandweerchauffeur is in januari jl. succesvol afgerond en heeft veel leerzame punten opgeleverd. Zo is o.a. vastgesteld dat de doorlooptijd van de nieuwe leergang ruim genoeg gepland moet worden om de deelnemers voldoende tijd te geven alle onderdelen in het voortgangsportfolio goed af te ronden. Daarnaast is ook een aantal inhoudelijke punten boven tafel gekomen. Deze zijn doorgevoerd in o.a. de e-learningmodules.Begin februari is door...

Lees verder >
  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380