Laatste Nieuws

Pilot Manschap A

22 september 2015

Het Versterkingsplan Brandweeronderwijs (VBO) heeft als resultaat uit verschillende deelprojecten een nieuw soort opleiding opgeleverd. Blended learning en een nieuwe wijze van examineren hebben hierin een plaats gekregen. Alles komt samen in een Elektronische Leeromgeving (ELO). De BOGO is voornemens om mee te werken aan een pilot waarin dit hele concept uitgeprobeerd gaat worden. Dit betekent voor veel betrokkenen dat er op een andere manier te werk moet worden gegaan. Zo zullen er geen boeken meer verstrekt worden en vinden niet alleen deelnemers, maar ook docenten en instructeurs, alles wat ze moeten weten en kennen in de ELO. Voor de docenten en instructeurs betekent dit dat ze moeten leren omgaan met het werken met een ELO. Hoe pas je dit toe in de les? Docenten en instructeurs zullen hiervoor opgeleid worden. Gedurende de leergang doen deelnemers praktijkopdrachten waar een oordeel over wordt gegeven. Dit wordt vastgelegd in een portfolio en is onderdeel van het eindoordeel. Ook een aantal leerwerkplekopdrachten wordt onderdeel van de eindbeoordeling. Iedereen die een rol krijgt in het beoordelen moet worden opgeleid voor deze taak. Het examen aan het eind van de rit is minder ‘zwaar’ dan in de huidige situatie. Voor de BOGO betekent dit ook een andere manier van werken. Volstaat de informatie die we nu aanleveren aan docenten en instructeurs nog? Moet dit anders? Hoe dan? De BOGO kijkt uit naar deze uitdaging! Vooralsnog is nog niet bepaald of de pilot in een van de BOGO-regio’s gaat plaatsvinden, of dat er een bovenregionale vrijwillige groep de pilot gaat draaien. Dit is uiteraard onderwerp op diverse agenda’s.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380