Laatste Nieuws

Vergoeding docenten BOGO

22 september 2015

In de BOGO nieuwsbrief van februari jl. hebben wij u reeds geïnformeerd over de vereenvoudiging van de urenadministratie. Om tot een goede administratieve verwerking te komen waarbij de salariëring op hetzelfde niveau blijft, wordt alle voorbereidingstijd van de lessen voortaan verwerkt in het uurloon. Hierdoor zijn de uurlonen van een aantal functies verhoogd. De uitbetalingen zullen conform de aangegeven uren in het lesrooster plaatsvinden. De BOGO gaat hierbij uit van 3 uren per dagdeel. Indien hiervan afgeweken wordt dan zal dit zichtbaar zijn in het lesrooster. Bijvoorbeeld: op een oefencentrum is er sprake van 4 uren per dagdeel. Voor de uitbetaling van de instructeurs van de BOGO zullen er geen veranderingen plaatsvinden. De nieuwe uitbetalingssystematiek is met ingang van 1 september 2015 ingevoerd. De betreffende docenten zijn inmiddels per mail op de hoogte gebracht van deze wijziging. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Hanneke Klein Douwel. hanneke.klein.douwel@bogo.nl

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380