Laatste Nieuws

Arbeidshygiƫne voor instruerend personeel bij BOGO-opleidingsdagen met rook/vuur

29 oktober 2015

Arbeidshygiëne staat op dit moment volop in de schijnwerpers. Er is en wordt onderzoek gedaan naar de hygiëne bij brandbestrijding en de opname van kankerverwekkende stoffen door de huid hierbij. Het onderwerp wordt landelijk en met urgentie opgepakt. Diverse regio’s zijn al begonnen met de invoering van een aantal praktische regels. In de programmaraad Incidentbestrijding van Brandweer Nederland wordt gewerkt aan landelijke richtlijnen waarin schoon werken centraal staat.

 

Ook de BOGO heeft oog voor deze onderzoeken en heeft een interne projectgroep in het leven geroepen die zich over het onderwerp buigt en de ontwikkelingen volgt. Vooruitlopend op de ontwikkelingen en uitkomsten van onderzoeken, sluit de BOGO aan bij de quick-wins die op dit moment al behaald kunnen worden. Deze helpen je om zo schoon mogelijk te werken:

Algemeen:

 1. Houd je masker minstens 3 minuten op zodra je weer in veilig/rookvrij gebied bent
 2. Zet slim in en ‘vervuil’ zo min mogelijk manschappen
 3. Spoel gereedschap zoveel mogelijk af voordat het terug wordt geplaatst in het voertuig
 4. Houd gebruikte slangen en gereedschappen buiten de manschappencabine
 5. Tussentijdse besprekingen, lunch e.d. vinden plaats in schoon gebied zonder uitrukkleding

Aan het eind van de opleidingsdag:

 1. Gebruik de bovengenoemde 3 minuten om je pak te ventileren en af te spoelen van boven naar beneden (vergeet je harnas en laarzen niet!)
 2. Doe je nekflap en handschoenen in de was
 3. Maak je helm en laarzen schoon
 4. Doe de rest van je kleding in de was en neem een douche voordat je je in schoon gebied begeeft

Wat neem je mee naar een opleidingslocatie (oefencentrum):

 1. Schoon uitrukpak per opleidingsdag
 2. Schone onderkleding minimaal per opleidingsdag
 3. Schone handschoenen en balaclava’s per opleidingsdag
 4. Ademluchtset per opleidingsdag
 5. Schoon masker per opleidingsdag
 6. Schone ademluchtfles(sen) per opleidingsdag

 

Wat neemt de BOGO mee naar een opleidingslocatie (oefencentrum):

 1. Latex handschoenen
 2. Reinigingsdoekjes
 3. Plastic zakken om vuile spullen terug te vervoeren
 4. Mondkapjes
 • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380