Laatste Nieuws

(Ver)hitte en discussie op Bonaire

29 januari 2016

Op verzoek van Brandweer Rijksdienst Caribisch Nederland (BRCN) heeft de BOGO een traject opgezet om voor 11 cursisten de leergang Bevelvoerder te verzorgen. Deze leergang zal met eigen instructeurs van de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) op Bonaire worden georganiseerd met ondersteuning van de BOGO. Voorjaar 2016 komen de cursisten en instructeurs naar Nederland en Duitsland voor de praktijkoefeningen. De realistische oefeningen zullen plaatsvinden op vliegbasis Woensdrecht (vliegtuigbrandbestrijding) en Training Base Weeze (brandbestrijding). Voorafgaand aan de lessen hebben de instructeurs en leerwerkplekbegeleiders van de 3 eilanden een bijscholing van respectievelijk 10 en 3 dagen gevolgd. Uit deze bijscholing die door 2 BOGO docenten is verzorgd, zijn inhoudelijk goede discussies voortgekomen. Alle actuele ontwikkelingen en nieuwe technieken zijn met de deelnemers doorgenomen en beoefend. De nadruk heeft bij de praktijkdagen gelegen op de bevelvoerdersprocedures en het geven van feedback. In verband met de hoge temperatuur en de leervragen van de deelnemers is het programma maatwerk geworden. Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers op één lijn zijn gekomen, er nieuwe technieken zijn aangeleerd, de deelnemers bekend zijn geraakt met de BOGO les methodiek, dat er goed is samengewerkt en dat de vooraf gestelde leerdoelen ruimschoots zijn bereikt! In 2016 gaan er wederom 2 BOGO collega’s naar Bonaire ter ondersteuning van de theorielessen van onze collega instructeurs en het verzorgen van het virtuele deel van de leergang. Al met al een uitdaging die de BOGO met veel plezier en motivatie is aangegaan! Zie voor foto's.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380