Laatste Nieuws

Accreditaties voor BOGO examenlocaties!

29 januari 2016

Het Bureau Toezicht Examinering en Certificering (Bureau TEC, onderdeel van IFV) beschrijft in het examenreglement voorwaarden ten aanzien van het aanbieden van examenlocaties. Op basis van deze voorwaarden is bepaald dat in 2015 landelijk, alle examenlocaties voor online- en praktijkexamens geaccrediteerd dienden te worden. Dat betekent dat alle examenlocaties, waar de BOGO gebruik van maakt, zijn getoetst op de benodigde onderdelen zoals genoemd in de voorwaarden. Alle accreditatieaanvragen voor de examenlocaties zijn in 2015 ingediend bij Bureau TEC. De BOGO zal dus alleen gebruik kunnen maken van de geaccrediteerde examenlocaties. Dat houdt in dat er bijvoorbeeld voor de praktijkexamens Manschap A-IBGS en Manschap A-THV 5 geaccrediteerde examenlocaties zijn verdeeld over de regio’s. Voor het examens Chauffeur en Verkenner Gevaarlijke Stoffen zijn er 7 examenlocaties beschikbaar. Voor Instructeur zijn er 6 examenlocaties. En voor Voertuigbediener Pompbediener zijn er 11 examenlocaties. Daarnaast is de BOGO locatie aan de Netelhorst 17 in Hattem al geaccrediteerd en inmiddels volop in gebruik voor online- en praktijkexamens zoals Manschap A-IBGS, Manschap A-THV, Gaspakdrager, Chauffeur, Instructeur en Verkenner Gevaarlijke Stoffen. Dat betekent meer activiteiten in ons pand en daar zijn we blij mee. Ons pand is er uitermate geschikt voor.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380