Laatste Nieuws

Repressief ventileren: ‘Bevelvoerder, mag het raam open of stellen we een stenengooier van dienst aan?’

29 januari 2016

Uit diverse hoeken is de wens geuit om binnen de leergang Manschap A (ook) realistisch te oefenen met ventilatietechnieken en het gebruik van de warmtebeeldcamera. Deze onderwerpen zitten vooralsnog alleen theoretisch verwerkt in de door het IFV verstrekte boeken. Dit betekent dat de BOGO-leergangen manschap A, gestart vanaf 1 september 2015, met de BOGO-aanvulling gaan werken. Om een goede uitvoering te geven aan deze praktijkdagen binnen de leergang, zijn we in november 2015 gestart met de bijscholing van de docenten en instructeurs die verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van deze dagdelen. De bijscholing bestaat uit 1 dagdeel theorie/praktijk gebruik warmtebeeldcamera en 2 dagdelen realistisch oefenen op een oefencentrum op het gebied van repressieve ventilatietechnieken. Centraal staat hoe de kennis en kunde binnen de leergang uitgedragen kan worden, zodat het op het niveau van een manschap gegeven wordt. Voor instructeurs en docenten die brandbestrijding verzorgen, zullen er nog een aantal data volgen waarop ingeschreven kan worden voor deze bijscholing.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380