Laatste Nieuws

Even voorstellen: Eline Bruns-Boxem

01 februari 2016

Mijn naam is Eline Bruns-Boxem en ik ben 39 jaar. Sinds 1 oktober vorig jaar ben ik werkzaam als Regionaal Opleidingsmanager en trajectbegeleider bij Brandweer Twente. Uit hoofde van deze functie ben ik ook een dag in de week bij de BOGO te vinden voor overleg met mijn collega “ROM-ers” over inhoud van de opleidingen die we vanuit de BOGO verzorgen. Daarnaast is het mijn taak om als brug te fungeren tussen de regio/korpsen en de BOGO. Binnen Twente ben ik trajectbegeleider van bijna alle cursisten die een opleiding voor de brandweer volgen en bewaak ik hun leertraject. Samen met onze opleidingscoördinator bekijk ik welke opleidingen in Twente gaan plaatsvinden en doe ik samen met hem de startbijeenkomsten van de verschillende opleidingen. Tevens tref je mij bij examens aan, daar ben ik aanwezig als kandidaten gezakt zijn en terugkoppeling van de examencommissie krijgen op hun resultaat. Ik houd samen met het bedrijfsbureau van de BOGO bij welke kandidaten nog een examen moeten doen en maak samen met de kandidaten een planning om hun opleiding met goed resultaat af te sluiten. Naast mijn koude functie, ben ik actief als vrijwilliger op de post Almelo. Hier draai ik mee in de kazernering. Je kunt me ook tegenkomen als instructeur OGS en docent voor de leergang Instructeur binnen Brandweer Twente.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380