Laatste Nieuws

We mogen weer ....

28 april 2016

In het najaar staat de BOGO ingepland voor de 1-meting in het kader van kwaliteit aanbieders brandweeropleidingen (KAB). Wanneer de BOGO deze meting met een voldoende afrondt, betekent dit dat de BOGO in staat is om rondom het opleiden en examineren van brandweermensen kwaliteit te bieden die hierbij nodig is. De meting vindt plaats op basis van diverse onderwerpen: kwaliteit in z’n algemeenheid, de leeromgeving, communicatie, administratie en personele aangelegenheden. Meer informatie over het auditkader is te vinden op de site van brandweer Nederland. De 0-meting die de BOGO 3 jaar geleden onderging, werd met een voldoende beoordeeld. Inmiddels is binnen de BOGO op diverse gebieden verbetering en ontwikkeling ingezet; al blijven er uiteraard aandachtspunten die we graag blijven horen vanuit alle personen die betrokken zijn bij de BOGO. We zien de 1-meting echter met vertrouwen tegemoet!

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380