Laatste Nieuws

Een lesbezoek zet je weer op scherp

28 april 2016

Al eerder berichtten wij u over de jaarlijkse docentenbijeenkomsten die de BOGO voor iedere leergang organiseert. Een ander onderdeel van de begeleiding van onderwijs- teams bestaat uit het bezoeken van lessen. Inmiddels is er een start gemaakt met het bezoeken van docenten in de verschillende regio’s door de opleidingscoördinatoren en de docentbegeleider. Een lesbezoek is altijd aangekondigd en in overleg met de betreffende docent/instructeur. Aan het lesbezoek wordt een gesprek gekoppeld waarin o.a. ruimte is voor het bespreken van persoonlijke leervragen, verwachtingen en ondersteunings- wensen. Tijdens het lesbezoek wordt gebruik gemaakt van een observatieformulier. Deze wordt voor het lesbezoek toegestuurd aan de docent. Uitgangspunt voor de observaties zijn de persoonlijke leervragen van de docent en de pedagogische- en didactische competenties.

De eerste ervaringen: “Doordat er iemand komt kijken word je weer even op scherp gezet. Het gaat er niet om dat je alles perfect doet maar om samen te reflecteren en jezelf in stapjes te kunnen verbeteren. Daarnaast is het natuurlijk ook fijn om te horen welke dingen je goed doet!”. “Het gesprek en lesbezoek is goed voor de relatie, het wordt ook makkelijker om hulp te vragen, niet alleen praktisch maar ook op didactisch vlak”. “Hoe kom ik over, wat kan er beter, waar liggen mijn leerpunten en zit er vooruitgang in? Ik wil daar graag inzicht in hebben en dat kan alleen door waarneming, waarbij wel geldt dat één waarneming, geen alles bepalende waarneming is”. Tijdens de lesbezoeken is er ook ruimte om het bezoek zelf te evalueren. Hoe bevalt het observatieformulier, is er voldoende tijd ingeruimd voor het bezoek en zijn er nog punten ter verbetering. Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met Martine Damink, BOGO docentbegeleider, martine.damink@bogo.nl, tel.038-820 00 96.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380