Laatste Nieuws

BOGO zet een cursus Jeugdbrandweerleider op

28 april 2016

Op verzoek van Jeugdbrandweer Nederland ontwikkelt de BOGO, in samenwerking met de VRU, een cursus Jeugdbrandweerleider (CJBL). De cursus zal tien dagdelen in beslag nemen. Onder begeleiding van een BOGO docent gaan 12 deelnemers in op de rol van jeugdbrandweerleider (JBL) en de uitdagingen die kunnen ontstaan bij het begeleiden van groepen jeugdleden. Het verzorgen van instructie vormt een belangrijk onderdeel van de cursus, evenals het begeleiden van oefeningen. Onderwerpen die verder aan bod zullen komen, zijn onder andere:

- werken met leer- en oefendoelen;

- wat is een JBL instructiekaart;

- omgaan met groepsprocessen;

- zorgen voor een veilige en stimulerende leeromgeving voor jeugdleden;

- welke middelen kan ik vinden in de elektronische leeromgeving van de           Jeugdbrandweer;

- gesprekstechnieken om te overleggen met collega’s, communiceren met de jongeren     en vorderingen te bespreken met hun ouders.

Op de jaarlijkse bijeenkomst voor jeugdbrandweerleiders heeft Herry Ester een toelichting gegeven op de opzet van de cursus en is er door de aanwezigen positief gereageerd op de plannen. De eerste cursus zal na de zomer van 2016 starten.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380