Laatste Nieuws

Veiligheids- en werkinstructies in het kader van schoon werken

25 april 2016

Nadat vanuit het buitenland gegevens beschikbaar kwamen over het verhoogde risico van kanker bij brandweerlieden, is er veel gebeurd. Binnen de programmaraad brandbestrijding van Brandweer Nederland wordt gewerkt aan landelijke richtlijnen. In deze richtlijnen staan principes voor schoon werken. Ook bij de Stichting Brandweeropleidingen BOGO staan veiligheid en gezond werken voorop. Om ‘schoon’ te kunnen werken is het belangrijk dat docenten en instructeurs verschillende veiligheids- en gedragsregels in acht nemen. De Veiligheidsregio’s en de BOGO hebben op hoofdlijnen dezelfde veiligheids- en werkinstructies. De veiligheids- en werkinstructie in het kader van schoon werken is aan alle docenten en instructeurs gemaild. Ook zijn deze instructies opgenomen onder een nieuwsitem op de Mijn VP-App. De BOGO verzoekt jullie dringend om deze instructies door te nemen en in de praktijk toe te passen. Op de instructeursdag van de BOGO op 21 april jl. is een schoon werken box uitgereikt dat bestaat uit: plastic handschoenen, mondkapjes, vuilniszakken en een kaart met in het kort de algemene gedragsregels. De BOGO heeft geregistreerd wie een schoon werken box heeft ontvangen. Aan de degenen, die niet op de instructeursdag aanwezig waren, wordt de schoon werken box uitgereikt door je opleidingscoördinator tijdens een realistische oefendag. Vul zo nodig je persoonlijke beschermingsmiddelen aan bij je opleidingscoördinator, hij/zij heeft alle onderdelen van de schoon werken box op voorraad.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380