Laatste Nieuws

Verlenging ISO-certificering voor 1 jaar

25 augustus 2016

Jaarlijks wordt door de KIWA een externe audit uitgevoerd om te toetsen of Stichting Brandweeropleidingen BOGO voldoet aan de gestelde normen van de ISO 9001-certificering. Deze externe audit heeft plaatsgevonden op 12 mei 2016. De effectiviteit en doelmatigheid van ons kwaliteitsmanagementsysteem werd getoetst aan de norm. Dit gebeurde onder andere door interviews met collega’s en steekproeven.

We hebben zonder enige tekortkoming de externe audit afgerond en zijn enorm blij met deze verlenging van het ISO-certificaat 9001. Het bijgaande logo mogen we het komende jaar blijven hanteren in onze communicatie-uitingen en daar zijn we trots op.

 

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380