Laatste Nieuws

Het juiste podium?

25 augustus 2016

De BOGO maakt sinds enige tijd gebruik van diverse digitale podia waarop informatie te vinden is. Dit blijkt in de praktijk nog wel eens voor verwarring te zorgen. Dus, wat is nu op welk medium te vinden?

 

De BOGO werkt met een administratiesysteem met de naam OTO. Dit systeem is onderdeel van Veiligheidspaspoort (VP) en is een product van Magenta MMT. In dit administratiesysteem worden leergangen vastgelegd en wordt het personeel per dagdeel gepland. Ook worden declaraties van hieruit geadministreerd. Om de planningsinformatie ook inzichtelijk te hebben voor docenten en instructeurs, is er de Mijn VP-app. In deze app is zichtbaar op welke data docenten en instructeurs ingepland staan voor een les. Tevens zijn hierin de lesplannen en overige producten te vinden die nodig kunnen zijn voor het verzorgen van een les. De app is dus verbonden met VP.

 

Een traject dat vorig jaar is ingezet, is de implementatie van de nieuwe Manschap A. In deze nieuwe leergang komen een aantal vernieuwingen vanuit het versterkingsplan Brandweeronderwijs (VBO) tot uiting. Eén daarvan is het gebruik van een elektronische leeromgeving (ELO). De ELO waarin Manschap A is opgezet heet N@tschool en is een product van Threeships. In deze ELO is alle les- en leerstof opgenomen door middel van E-modules, opdrachten en toetsen. Ook leervorderingen kunnen gevolgd worden in de ELO. Via de ELO leveren deelnemers opdrachten in en kunnen docenten hierop reageren. De inloggegevens van de ELO worden door de regio’s verstrekt.

 

De informatie uit VP en uit de ELO staan in principe los van elkaar. VP wordt gebruikt voor het administratieve BOGO-proces rondom leergangen en de ELO is voor het daadwerkelijke opleidingsproces in de klas.

 

De BOGO verdiept zich op dit moment in de mogelijkheid om de systemen te koppelen, zodat docenten en instructeurs voor alle informatie rondom het lesprogramma in de ELO terecht kunnen. Het declareren van gewerkte uren zal altijd via VP blijven lopen.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380