Laatste Nieuws

Cursus Jeugdbrandweerleider is ontwikkeld door de BOGO!

01 december 2016

Binnen Jeugdbrandweer Nederland bestond al geruime tijd de wens om over een cursus te beschikken voor jeugdbrandweerleiders om daarin het niveau van jeugdbrandweerleiders te optimaliseren en hen voldoende voor te bereiden op hun taken.

De BOGO heeft in samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en Jeugdbrandweer Nederland een cursus ontwikkeld die in totaal 10 dagdelen in beslag neemt. In deze cursus wordt onder andere aandacht besteed aan de organisatie van jeugdkorpsen, het werken met en het geven van instructies aan jeugd en de knelpunten die dat kan opleveren en het toepassen van werkvormen die lessen voor jeugd aantrekkelijker maken.

Tevens komen gesprekstechnieken en de samenwerking met zowel andere jeugdleiders als met jeugdleden aan bod. De BOGO is op 22 oktober en 12 november jl. 2 pilotcursussen gestart. Bij beide groepen is de aftrap gedaan door de voorzitter van Jeugdbrandweer Nederland: Marcel Jonkman. De groepen zijn samengesteld door Jeugdbrandweer Nederland. Alle Veiligheidsregio’s zijn hiervoor benaderd en verzocht om 1 cursist te plaatsen, hierdoor zijn de groepen zeer gevarieerd met deelnemers uit alle windstreken.

Uit de evaluaties van de al gegeven dagdelen blijkt dat de lesstof aansluit bij de behoefte van de deelnemers en dat het een duidelijke meerwaarde heeft om deze cursus te volgen. Begin 2017 zal de eerste opleiding eindigen en de behaalde certificaten zullen dan feestelijk uitgereikt worden op de jaarvergadering van Jeugdbrandweer Nederland.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380