Laatste Nieuws

Eerst zien, dan geloven!

01 december 2016

In het branchevoorschrift “Standaardbepakking voor Brandweervoertuigen” staat de warmtebeeldcamera genoemd als gereedschap voor de manschappen ten behoeve van het opsporen van brandhaarden en slachtoffers en vele andere toepassingen. De BOGO heeft onlangs het gebruik van de camera in combinatie met een eenduidige inzetprocedure in de leergang Manschap A opgenomen. Om de instructeurs die op deze leergangen worden ingezet “met de neuzen dezelfde kant op te krijgen” is er door de BOGO een bijscholing georganiseerd die geheel in het teken stond van de werking en mogelijkheden van de camera. De inzetprocedure is eveneens uitvoerig aan de orde gekomen.

warmtebeeldcamera

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380