Laatste Nieuws

Overgangsregeling brandweeropleidingen

01 maart 2017

Implementatietermijn Manschap A (OER) 
De opleidingsinstellingen kunnen tot 1 maart 2017 starten met de huidige opleiding Manschap A waarbij examinering onder het IFV Examenreglement (ER) valt.  

Vanaf september 2016 is het voor alle opleidingsinstellingen voor brandweeronderwijs mogelijk om te starten met de nieuwe opleiding Manschap A op basis van het Onderwijs- en Examenreglement Brandweeronderwijs (OER).  Vanaf 1 maart 2017 zijn opleidingsinstellingen verplicht te starten met de nieuwe opleiding Manschap A.

Geldigheidsduur examenresultaten Manschap A (ER)
De examenresultaten van de huidige opleiding Manschap A (ER) blijven 2,5 jaar geldig vanaf het eerste positief behaalde examenresultaat. Een kandidaat heeft echter tot uiterlijk 1 juli 2020 de tijd om alle examenonderdelen van de proeve van bekwaamheid met positief resultaat te behalen, om in aanmerking te komen voor een IFV diploma. Wanneer één of meer examenonderdelen niet met een positief resultaat zijn behaald voor 1 juli 2020, komen alle positief behaalde examenresultaten te vervallen.  De kandidaat moet dan, voor het behalen van een diploma, de proeve van bekwaamheid in zijn geheel opnieuw afleggen conform de nieuwe wijze van examinering Manschap A (OER). 

Vrijstelling
Een kandidaat heeft geen recht op vrijstellingen voor de nieuwe opleiding Manschap A (OER) op basis van behaalde examenresultaten van de huidige Manschap A (ER).

Klik hier voor de overgangsregeling voor brandweeropleidingen op basis van het Onderwijs- en Examenreglement Brandweeronderwijs (OER).

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380