Laatste Nieuws

Pilotopleiding Jeugdleider afgerond!

01 maart 2017

In het vierde kwartaal van 2016 en het eerste kwartaal van 2017 is door de BOGO een pilotopleiding Jeugdleider afgerond. De opleiding vond plaats in opdracht van de Stichting Jeugdbrandweer Nederland (JBNL). In totaal namen er 26 cursisten deel. Per brandweerregio kon één jeugdleider op kosten van JBNL deelnemen aan deze opleiding. De opleidingen werden verzorgd door Mindert van de Molen (groep Hattem) en Jim Tukker (groep Vleuten), beide docent bij de BOGO.

Inhoud van de opleiding
Centraal in het lesprogramma staat het vergroten van de didactische vaardigheden van de jeugdleiders en die specifiek te richten op de doelgroep kinderen en/of jongvolwassenen. Naast theorie waren de vijf lesdagen vooral gericht op het zelf doen. Zo moesten de deelnemers naast het verzorgen van een inzetoefening ook een theorie- en praktijkles geven. Veel aandacht ging uit naar werkvormen en het kunnen evalueren op grond van de After Action Review (AAR). Dit alles vroeg van de cursisten behoorlijk veel voorbereiding om aan de lesdag deel te kunnen nemen. Lessen die door een slimme aanpak ook al vast voor het eigen korps gebruikt konden worden. Bij de afsluitende lesdag moest elke jeugdleider ook een jeugdlid meenemen die vervolgens met elkaar een klas vormden waaraan lesgegeven werd. En ja, zoals de mondige jeugd van onze 'next generation firefighters' betaamt, zij hadden ook enkele tips voor de jeugdleiders.

Uiteindelijk hebben van de groep Hattem 9 deelnemers en van de groep Vleuten 13 deelnemers de opleiding succesvol afgerond.

Evaluatie
In het eerste kwartaal 2017 staat er door het projectteam nog een uitgebreide evaluatie gepland. Het projectteam bestaat uit medewerkers van de BOGO, JBNL en de VRU. De evaluatie wordt gedaan onder alle deelnemers en de docenten. Doel van de evaluatie is om het lesmateriaal en programma definitief te maken. De BOGO gaat deze producten dan beschikbaar stellen aan alle brandweeropleidingsinstituten.

Hoe nu verder
In 2017 gaat de BOGO een opleiding verzorgen die bestaat uit jeugdleiders van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en het JBNL-bestuur. Individuele aanmeldingen via de BOGO-website uit de BOGO regio's zullen aan genoemde groepen worden toegevoegd. De voorwaarden voor deelname en informatie over de kosten van de lessen zijn op www.bogo.nl  terug te vinden.

Ambitie
Met de komst van deze opleiding Jeugdleider geeft JBNL een stevige impuls aan de kwaliteit van de jeugdleiders. De voorzitter van JBNL, Marcel Jonkman, zegt hierover; “Maar de bal ligt nu bij het management van de brandweerregio's. Zij moeten deze opleiding omarmen en in hun regio uitzetten zodat alle jeugdleiders van de circa 157 jeugdkorpsen in Nederland hieraan deel kunnen nemen”. Alleen dan kan het door JBNL en de Raad Brandweer Commandanten (RBC) gestelde doel, namelijk een kwalitatief hoogwaardig instapniveau onder de jeugdleden hebben, worden gehaald.

Het beoogde niveau is dat de jeugdleden via interregionale Elite klassen (18-20 jaar) doorstromen naar de opleiding Manschap A. Met deze Elite klassen bestaat de mogelijkheid om de opleiding Manschap A qua lesduur in te korten om herhalingen te voorkomen en deze meer specifiek in te richten voor lesdoelen die beter aansluiten op het al aanwezige beginniveau.

Quote/ inzet
Docent Mindert van der Molen vond de motivatie van de jeugdleiders inspirerend. Iedereen had zijn opdrachten voorbereid op een lesdag. Ook was er onderling veel collegiale feedback en werden tips gericht op het leren van de jeugdleden met elkaar gedeeld. Dit gaat ongetwijfeld resulteren in kwalitatief betere jeugdleiders.

Marcel Jonkman
Voorzitter JBNL

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380