Laatste Nieuws

Over 9 maanden......

01 maart 2017

Op 12 januari jl. was de kick-off van de leergang Docent. Deze kick-off was een gezamenlijk initiatief van de BOGO en NCOI.

Er vond een eerste kennismaking plaats tussen cursisten, leerwerkplekbegeleiders en docent. Cursisten en leerwerkplekbegeleiders spraken elkaars verwachtingen uit zodat het pad geplaveid is voor een goede samenwerking. Immers het portfolio vormt een belangrijk onderdeel van de proeve van bekwaamheid en daar kun je als cursist wel enige hulp bij gebruiken. Daarnaast was er een informatief gedeelte over de verschillende lesonderdelen, online leeromgeving, rol van de docent en de proeve van bekwaamheid.

De groep bestaat uit 18 cursisten waarvan de meerderheid al in dienst is bij de BOGO als freelance docent in opleiding of als instructeur. Zij gaan in 9 maanden tijd, 28 dagdelen volgen. Het opleidingsprogramma Brandweerdocent bestaat uit zes modules. Gedurende de modules wordt voortdurend verbinding gemaakt met de portfolio opdrachten. Dit portfolio bestaat uit 4 onderdelen. Dit is, naast een voldoende afgerond theorie-examen, voorwaardelijk om deel te mogen nemen aan het verdiepingsgesprek. Wanneer dit gesprek met een voldoende wordt afgerond, is het diploma binnen!

Tijdens de kick-off heb ik cursist Eric Zigenhorn gevraagd wat hem het meeste is bijgebleven van de dag. Eric antwoordde; “Het lijkt nu best veel. Een goede planning maken is voor mij het belangrijkste, zodat ik gedurende de opleiding actief met het portfolio aan de slag ga. Verder is de groep heel divers en de sfeer was prima. Ik denk dat we ook in de samenwerking veel voor elkaar kunnen betekenen”.

De BOGO wenst alle cursisten veel succes met de opleiding!

Jolanda Leferink
Regionaal Opleidingsmanager BOGO

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380