Laatste Nieuws

Verlenging ISO-certificering voor 1 jaar

02 juni 2017

Jaarlijks wordt door de KIWA een externe audit uitgevoerd om te toetsen of Stichting Brandweeropleidingen BOGO voldoet aan de gestelde normen van de ISO 9001:2008-certificering. Deze externe audit heeft plaatsgevonden op 18 mei 2017. De effectiviteit en doelmatigheid van ons kwaliteitsmanagementsysteem werd getoetst aan de norm. Dit gebeurde onder andere door interviews met collega’s en steekproeven.

We hebben zonder enige tekortkoming de externe audit afgerond en zijn enorm blij met deze verlenging van het ISO-certificaat 9001.

In 2018 vindt de audit plaats op basis van de nieuwe norm ISO 9001:2015. Dat betekent voor het komende jaar dat ons kwaliteitsmanagementsysteem wordt aangepast aan de nieuwe norm.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380