Laatste Nieuws

Vliegtuigbrandbestrijding Caribisch Nederland

02 juni 2017

Ik zal mij eerst even kort voorstellen.

Mijn naam is Frank Koenders werkzaam als instructeur bij de Koninklijke Luchtmacht op het BOTC, KMSL Vliegbasis Woensdrecht.

In de eerste 2 weken van april 2017 ben ik naar Bonaire International Airport afgereisd, om daar samen met Ab Hoek, instructeur Caribisch Nederland (CN), een bijscholing en train de trainer te verzorgen voor de bevelvoerders/ instructeurs vliegtuigbrandbestrijding CN.

Het doel van de eerste week was om de bevelvoerders inhoudelijk bij te scholen. Dit is een club mensen die zeer gemotiveerd is om te leren. Wat ik persoonlijk gemerkt heb, is dat er kwaliteit en kennis in huis is en deze bijscholing op het juiste moment kwam. Door deze bijscholing kwamen er een hele hoop ‘oh ja’ momentjes. Door weer lekker bezig te zijn met het vakgebied vliegtuigbrandbestrijding kwamen er met de evaluaties steeds minder tips en meer tops.

De tweede week stond in het teken van train de trainer en gingen de bevelvoerders, die tevens instructeur zijn, zelf aan de slag als instructeur. De nadruk hiervan lag op de voorbereiding, waarneming en evaluatie. In deze week was het mooi om te zien hoe gemotiveerd en gedreven de club is, want het geleerde van de week ervoor kwam hier duidelijk naar boven en er werd veel op de details gelet.

In deze laatste week hebben we ook 1 avondoefening gedraaid, zodat men bij duisternis moest werken. Dit is een verplichting vanuit de internationale regelgeving.

In de eerste week van mei hebben de praktijkexamens manschap vliegtuigbrandbestrijding CN plaatsgevonden. Ik wil de instructeurs daar een compliment geven voor hetgeen zij bereikt hebben, want ik was positief verrast door het niveau van de manschappen CN die opgeleid zijn door de eigen instructeurs. Alle kandidaten zijn geslaagd.

Deze week is afgesloten met een hapje en een drankje. Hier hebben de deelnemers van de bijscholing namens hoofd brandweeropleidingen, kapitein Willem van Laar, een bewijs van deelname ontvangen. De collega’s die ons hebben ondersteund als stoker/ veiligheidsfunctionaris en de afdeling ademlucht hebben een bewijs van waardering ontvangen.

Al met al was het een mooie periode. Ik heb geweldig samengewerkt met Ab Hoek en alle andere collega’s van Bonaire. De ontvangst en verzorging is echt goed geregeld. Daar kunnen wij in Nederland zeker van leren!!!

Frank Koenders

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380