Laatste Nieuws

ELO, alleen maar voordelen voor leerwerkplekbegeleiders

02 juni 2017

Wist je dat je als leerwerkplekbegeleider van een cursist Manschap A in de ELO zelf ook alle les- en leerstof kunt doorlopen? Zo weet je precies wat de cursist allemaal leert en op welke wijze vaardigheden worden aangeleerd. Ook kun je zien op welk moment hij/zij welke lesstof doorloopt. Zo weet je als leerwerkplekbegeleider altijd waar je cursist mee bezig is en kun je zien vanaf welk moment de leerwerkplekopdrachten kunnen worden uitgevoerd.

De cursist uploadt zijn gemaakte leerwerkplekopdracht in de ELO, hier krijg je als leerwerkplekbegeleider melding van. Je kunt je berichten die je in ELO ontvangt automatisch laten doorsturen naar een zelf gekozen bestaand e-mailadres. Deze leerwerkplekopdracht kun je vervolgens als leerwerkplekbegeleider van feedback voorzien in de ELO. Deze feedback is zichtbaar voor de cursist, docent, de trajectbegeleider en uiteraard voor jezelf.

Je kunt ook de voortgang van je cursist zien in de ELO. Hoe actief is hij/zij met huiswerk, welke modules heeft hij/zij al doorlopen en welke toetsen heeft hij/zij al behaald?

Alleen maar voordelen dus in deze nieuwe leergang Manschap A in de ELO.

Hoe je dit allemaal kunt doen, leer je van je trajectbegeleider tijdens de startbijeenkomst Manschap A. De enige voorkennis die je nodig hebt, is de inlognaam en wachtwoord van je ELO-account (of van SharePoint in het geval van regio IJsselland). Heb je deze nog niet dan kun je terecht bij de functioneel beheerder in jouw regio. Het is dus erg belangrijk dat je aanwezig bent bij de startbijeenkomst van jouw cursist!

Marieke Sikkens
Trajectbegeleider Veiligheidsregio IJsselland

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380