Laatste Nieuws

Brandweerduiken in heel Nederland!

13 september 2017

Op 26 juni jl. heeft bij de BOGO een breed landelijk overleg plaatsgevonden om te brainstormen over het inrichten van de leergangen omtrent brandweerduiken. Diverse regio’s en (commerciële) aanbieders waren hierbij aanwezig.

In dit overleg is de wens uitgesproken om te kunnen beschikken over een leergang Duiken voor heel ‘Brandweer Nederland’. Een leergang die voor alle regio’s gelijk is en waarbij het mogelijk is om altijd ergens in Nederland te starten. Dit betekent dat, verdeeld over het land, gecertificeerde aanbieders hun duik- en opleidingsorganisatie op orde moeten hebben. Een en ander gaat vorm krijgen door in gezamenlijkheid een project te starten.

Het project is opgedeeld in 3 deelprojecten:
- de inrichting van de opleiding
- de kwaliteit van de betrokken docenten/instructeurs
- het opzetten van een opleidingskalender waarbij het aanbod en de faciliteiten op een gewenste manier over Nederland verspreid worden.

De deelprojectleiders vormen samen een projectgroep. Eric van Genderen (BOGO) is verantwoordelijk voor de inrichting van de opleiding, Alwin Doorn (BON) voor de kwaliteit van de docenten/instructeurs en een nog aan te stellen deelprojectleider namens Zuid/West-Nederland voor de opleidingskalender. Projectleider is Natasja Scheinhardt (BOGO). Zij zal de vorderingen van het project rapporteren aan de stuurgroep. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van IFV, BOGO, BON, Zuid/West-Nederland en het netwerk Waterongevallen. Daar waar nodig/mogelijk zullen commerciële aanbieders een bijdrage leveren via de deelprojecten.

Half september 2017 starten de projectbijeenkomsten en wordt in gezamenlijkheid toegewerkt naar één opleiding voor brandweerduikers die hopelijk in het tweede kwartaal van 2018 gereed is en van start kan gaan!

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380