Laatste Nieuws

Leergang Brandweerchauffeur

13 september 2017

Begin 2018 wordt de vernieuwde leergang Brandweerchauffeur (LBCH) aangeboden met behulp van de ELO. In deze vernieuwde leergang bestaan geen theorielessen meer. Er komt meer nadruk te liggen op oefening in de praktijk. Zo zal er in de vernieuwde opleiding voor het eerst ook met optische- en geluidssignalen worden gereden.

De BOGO werkt mee aan de landelijke pilot brandweerchauffeur en start in het kader hiervan in november 2017 met een groep uit de regio Gelderland-Midden. Parallel hieraan is er bij de BOGO een projectgroep LBCH gestart met Marcel van Wijk als projectleider. Deze projectgroep gaat, op basis van de uitkomsten van de landelijke pilot, onderzoeken hoe de BOGO de leergang Brandweerchauffeur begin volgend jaar gaat aanbieden.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380