Laatste Nieuws

Pilot leergang Brandweerchauffeur

11 december 2017

De pilot Brandweerchauffeur is in volle gang en parallel daaraan is een projectgroep opgestart om alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen om als BOGO zelf de leergang Brandweerchauffeur te kunnen uitvoeren. De projectgroep bestaat uit Janet van Asperen (opleidingsontwikkeling BOGO), Rosemarie van Kan (opleidingscoördinator BOGO), Kirsten Groote (regionaal opleidingsmanager VNOG), Christina Broekhof (medewerker bedrijfsbureau BOGO) en Marcel van Wijk (projectleider OOST6). Eric van Genderen (teamleider opleidingsontwikkeling BOGO) sluit waar mogelijk en indien relevant aan.

Waar de pilot zich beperkt tot Brandweerchauffeur Licht, moet de projectgroep breder kijken en zich ook al voorbereiden op Brandweerchauffeur Zwaar. De opleiding is niet zo lang als bijvoorbeeld de leergang Manschap A, maar is wel bijzonder, omdat de opzet veel individueler gericht is. Er zijn weinig gezamenlijke (of beter gezegd) gedeelde momenten en de deelnemer kan heel flexibel zijn eigen ritten gaan indelen. Dat vergt veel van de organisatie en in deze fase ook veel denkwerk. We leren veel van de ervaringen in de pilot, maar we zullen zelf ook nog veel moeten ontwikkelen (we kunnen dus niet alle zaken een op een kopiëren en overnemen). Het is daarom wel prettig dat sommige BOGO-collega's naast hun rol in de pilot ook hun rol in de projectgroep vervullen.

De BON doet mee in de pilot Brandweerchauffeur en neemt het onderdeel Zwaar voor haar rekening. Door het onderlinge contact tijdens de pilotbijeenkomsten, krijgen we hun leermomenten ook mee via Eric van Genderen die we kunnen gebruiken in onze voorbereiding.

Daarnaast willen we de opleiding ook innovatief insteken (zie nieuwsitem over Blended Learning) en daarom zijn in de plannen de rijsimulatoren die beschikbaar zijn, opgenomen. In dit project zoeken we uit hoe een dergelijk instrument effectief en efficiënt kan worden ingezet zodat het organisatorisch een voordeel oplevert, maar zeker ook een hoger leerrendement oplevert voor de deelnemer.

We zitten nog volop in de voorbereidingen en hierdoor komen op korte termijn belangrijke momenten waar we samen met het MT en de Onderwijsraad keuzes moeten gaan maken. We willen ook alle leerervaringen vanuit de pilot meenemen en die worden verwacht in januari/februari. De verwachting is dat begin maart 2018 de eerste leergang echt van start kan gaan.

Mocht je vragen hebben over dit project, schroom niet om me te mailen of te bellen. Hoe meer erover gesproken wordt, hoe beter. 

Marcel van Wijk
Projectleider OOST6

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380