Laatste Nieuws

Pilot Werken met de Paspoort app en de VMS app

11 december 2017

Vanaf december 2017 wordt gestart met de pilot Werken met de Paspoort app en de VMS app. Beide apps zijn van Magenta en de opvolger van de MijnVP app. Binnen de Veiligheidsregio’s wordt al volop gewerkt met één of beide van deze apps en ze zijn dus voor vele gebruikers niet onbekend.

Waar kunnen beide apps voor gebruikt worden?

VMS App:

  • Informatie over het ingeplande evaluatiemoment;
  • Gehanteerde media/bijlagen, welke gebruikt moeten worden tijdens de les, raadplegen (mits geen ELO-leergang. Bij ELO-leergangen is het lesmateriaal te vinden in de ELO); 
  • Registratie van de aanwezigheid van deelnemers; 
  • Registratie van de aanwezigheid van het ingezette personeel (docenten en instructeurs).


Paspoort App:

  • Nieuws vanuit de BOGO;
  • Vergoedingen;
  • Indienen gereden kilometers in verband met het verzorgen van opleidingen.


Waarom een pilot bij de BOGO? Er is gekozen om bij een aantal leergangen de apps door de docenten en instructeurs te laten gebruiken. De BOGO wil daardoor in beeld krijgen wat de impact is voor de administratieve organisatie achter de schermen voordat over wordt gaan op een grootschalige uitrol.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380