Laatste Nieuws

02 april 2012 - Specialismen voertuigbediener

In verband met landelijke wijzigingen in de examinering van de leergang Voertuigbediener, kan deze leergang nog niet volledig aangeboden worden. Het specialisme 'pompbediener' kent geen wijzigingen, dit onderdeel kan dan ook gewoon afgenomen worden.

Lees verder >

29 september 2011 - Brandweerchauffeur (oud)

Tot aan het voorjaar van 2012 neemt het Nbbe OUDE examens brandweerchauffeur af. Dit betekent dat men hiervoor ook de oude opleiding kan volgen. De BOGO biedt ook voorlopig weer de oude module brandweerchauffeur aan. Voor informatie kan contact worden opgenomen met onze medewerkers bedrijfsbureau.

Lees verder >

06 september 2011 - Veilig Publieke Taak AWARD

De hinder en overlast gepleegd door in het bijzonder jongeren en jeugdgroepen tijdens de uitvoering van werkzaamheden van hulpdiensten heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen in Nederland. Ook de brandweer is daar de afgelopen jaren diverse keren mee geconfronteerd. Om brandweermensen te leren hoe zij om moeten gaan met geweld tijdens hun werk moet hier tijdens de opleiding al aandacht aan besteed worden.  De veiligheidsregio’s I...

Lees verder >

30 mei 2011 - Status diploma voertuigbediener

Enige tijd geleden is bij het infopuntveiligheid de vraag uitgezet of bedieners van specifieke voertuigen (uit de leergang voertuigbediener) ook daadwerkelijk het diploma moeten bezitten om de voertuigen te mogen bedienen. In de huidige situatie kent men nl. geen diploma. Hoe is dan de overgangsregeling voor het zittende personeel? Vanuit infopuntveiligheid is daar het volgende antwoord op gekomen:De door u geschetste situatie is lange tijd onde...

Lees verder >

19 mei 2011 - Wijzigingen in duikexamens

Het Nbbe heeft aangekondigd per 1 juni 2011 een aantal wijzigingen door te voeren m.b.t. Brandweerduiker:Het online-examen (002s) wordt vervangen door een toets met nieuwe vragen (Nbbe-code F5.1 bwd-GVT). Kandidaten die voor 1 juni 2011 nog theorie 002 hebben gedaan, kunnen gewoon aangemeld worden voor Duiktoren en Buitenwater. Van deze laatste examens zijn alleen de codes aangepast (F5.2 dt-...

Lees verder >
  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380