Laatste Nieuws

30 augustus 2012 - Nieuwe leergangen

De komende maanden zullen er diverse nieuwe leergangen/cursussen of bijscholingen gereed komen. Zo kunt u binnenkort een bijscholing OGS bij ons afnemen. Geschikt om ontbrekende kennis op het gebied van kerntaak 3 van Manschap A op te doen. Ook heel geschikt om aan de instroomeis voor Gaspakdrager te voldoen.

Lees verder >

21 mei 2012 - Technische wijzigingen website

De website van de BOGO is technisch ge-update. Dit heeft de afgelopen tijd helaas geresulteerd in foutmeldingen en problemen bij het aanmelden van kandidaten. We doen er alles aan om dit te (laten) herstellen. Mocht u technische problemen tegenkomen, dan kunt u dit mailen naar: bogo@bogo.nl. Onze excuses voor de ontstane ongemakken.

Lees verder >

02 april 2012 - Specialismen voertuigbediener

In verband met landelijke wijzigingen in de examinering van de leergang Voertuigbediener, kan deze leergang nog niet volledig aangeboden worden. Het specialisme 'pompbediener' kent geen wijzigingen, dit onderdeel kan dan ook gewoon afgenomen worden.

Lees verder >

29 september 2011 - Brandweerchauffeur (oud)

Tot aan het voorjaar van 2012 neemt het Nbbe OUDE examens brandweerchauffeur af. Dit betekent dat men hiervoor ook de oude opleiding kan volgen. De BOGO biedt ook voorlopig weer de oude module brandweerchauffeur aan. Voor informatie kan contact worden opgenomen met onze medewerkers bedrijfsbureau.

Lees verder >

06 september 2011 - Veilig Publieke Taak AWARD

De hinder en overlast gepleegd door in het bijzonder jongeren en jeugdgroepen tijdens de uitvoering van werkzaamheden van hulpdiensten heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen in Nederland. Ook de brandweer is daar de afgelopen jaren diverse keren mee geconfronteerd. Om brandweermensen te leren hoe zij om moeten gaan met geweld tijdens hun werk moet hier tijdens de opleiding al aandacht aan besteed worden.  De veiligheidsregio’s I...

Lees verder >
  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380