Laatste Nieuws

25 september 2012 - Bijscholing OGS

Onze bijscholing OGS is gereed!Met de invoering van het nieuwe functiehuis is ook een gelijkstellingregel in werking getreden. Het is mogelijk dat daardoor diploma’s uit de modulaire structuur van een deelnemer gelijk zijn gesteld met de functie Manschap A, zonder dat er sprake is van voorkennis op het gebied van OGS. Om dit vakinhoudelijke hiaat op te vullen, biedt de BOGO een bijscholing OGS aan. Deze bijscholing is geschikt als voorbere...

Lees verder >

06 september 2012 - Aanmelden voertuigbediener mogelijk

Het is vanaf nu mogelijk om in te schrijven op de theoriebijeenkomst voor Redvoertuig en/of Hulpverleningsvoertuig (inclusief Haakarmbak). De opleiding voor beide voertuigen bestaat voornamelijk uit een leerwerkplekopdracht met daarnaast één theoriebijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt in principe bij de BOGO plaats. Er is plaats voor 12-16 deelnemers. De bijeenkomst gaat altijd door als er aanmeldingen zijn. Er zijn voor beide voert...

Lees verder >

30 augustus 2012 - Nieuwe leergangen

De komende maanden zullen er diverse nieuwe leergangen/cursussen of bijscholingen gereed komen. Zo kunt u binnenkort een bijscholing OGS bij ons afnemen. Geschikt om ontbrekende kennis op het gebied van kerntaak 3 van Manschap A op te doen. Ook heel geschikt om aan de instroomeis voor Gaspakdrager te voldoen.

Lees verder >

21 mei 2012 - Technische wijzigingen website

De website van de BOGO is technisch ge-update. Dit heeft de afgelopen tijd helaas geresulteerd in foutmeldingen en problemen bij het aanmelden van kandidaten. We doen er alles aan om dit te (laten) herstellen. Mocht u technische problemen tegenkomen, dan kunt u dit mailen naar: bogo@bogo.nl. Onze excuses voor de ontstane ongemakken.

Lees verder >

02 april 2012 - Specialismen voertuigbediener

In verband met landelijke wijzigingen in de examinering van de leergang Voertuigbediener, kan deze leergang nog niet volledig aangeboden worden. Het specialisme 'pompbediener' kent geen wijzigingen, dit onderdeel kan dan ook gewoon afgenomen worden.

Lees verder >
  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380