Laatste Nieuws

30 mei 2011 - Status diploma voertuigbediener

Enige tijd geleden is bij het infopuntveiligheid de vraag uitgezet of bedieners van specifieke voertuigen (uit de leergang voertuigbediener) ook daadwerkelijk het diploma moeten bezitten om de voertuigen te mogen bedienen. In de huidige situatie kent men nl. geen diploma. Hoe is dan de overgangsregeling voor het zittende personeel? Vanuit infopuntveiligheid is daar het volgende antwoord op gekomen:De door u geschetste situatie is lange tijd onde...

Lees verder >

19 mei 2011 - Wijzigingen in duikexamens

Het Nbbe heeft aangekondigd per 1 juni 2011 een aantal wijzigingen door te voeren m.b.t. Brandweerduiker:Het online-examen (002s) wordt vervangen door een toets met nieuwe vragen (Nbbe-code F5.1 bwd-GVT). Kandidaten die voor 1 juni 2011 nog theorie 002 hebben gedaan, kunnen gewoon aangemeld worden voor Duiktoren en Buitenwater. Van deze laatste examens zijn alleen de codes aangepast (F5.2 dt-...

Lees verder >

09 december 2010 - Bericht Nbbe t.a.v. bezwaarschriften

Met ingang van 1 januari 2011 zal er een wijziging in de Regeling bezwaarschriften en inzage Nbbe worden doorgevoerd. Dit betekent dat het Nbbe vanaf 2011 voor de behandeling van bezwaarschriften gericht tegen de beoordeling van een examen, een bedrag van € 50,- zal berekenen. Voordat het Nbbe het bezwaar behandeld, wordt de kandidaat verzocht het bedrag te betalen. Het bedrag wordt alleen terugbetaald als de bezwaarmaker volledig in het g...

Lees verder >

29 november 2010 - Leergang Voertuigbediener

In verband met onduidelijkheden met betrekking tot de status van het rijksdiploma voertuigbediener, biedt de BOGO tot nader order alleen het onderdeel 'basiskennis' en 'pompbediener' aan. Het blijkt niet vastgelegd te zijn in hoeverre een brandweermedewerker verplicht is in de toekomst het rijksdiploma voertuigbediener te bezitten om ook daadwerkelijk de voertuigen uit de leergang te mogen bedienen. Deze kwestie ligt op dit moment bij het minist...

Lees verder >
  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380