Laatste Nieuws

28 maart 2018 - Beoordelaars-update

De leergang Manschap A draait inmiddels een jaar in de blended vorm waarbij gebruik wordt gemaakt van de ELO en er praktijktoetsen onder verantwoordelijkheid van het opleidingsinstituut worden afgenomen. Dit betekent dat de hiervoor opgeleide beoordelaars kennis hebben kunnen maken met de beoordeling van de eerste praktijktoetsen. De BOGO heeft geconstateerd dat het uitvoeren van een beoordeling best pittig kan zijn. Om alle beoordelaars te onder...

Lees verder >

11 december 2017 - Pilot Werken met de Paspoort app en de VMS app

Vanaf december 2017 wordt gestart met de pilot Werken met de Paspoort app en de VMS app. Beide apps zijn van Magenta en de opvolger van de MijnVP app. Binnen de Veiligheidsregio’s wordt al volop gewerkt met één of beide van deze apps en ze zijn dus voor vele gebruikers niet onbekend.Waar kunnen beide apps voor gebruikt worden?VMS App: Informatie over het ingeplande evaluatiemoment; Gehanteerde media/bijlagen, welke gebruik...

Lees verder >

11 december 2017 - Wijzigingen ELO-leergang Manschap A

In april 2016 is de BOGO, als één van de vier pilotregio’s, gestart met de ELO-leergang Manschap A. Als pilotregio hebben wij samen met de docent, instructeurs en deelnemers uit de pilotgroep actief meegewerkt aan een aantal verbeterpunten binnen de leergang Manschap A. Ook de docenten en instructeurs van de groepen die vanaf 1 maart 2017 zijn gestart hebben ons voorzien van feedback op de les- en leerstof. Alle bevindingen zi...

Lees verder >

11 december 2017 - Commissie Toezicht Lokale Toetsing (CTLT)

Wie zijn wij?Wij zijn de CTLT, oftewel: de Commissie Toezicht Lokale Toetsing. De CTLT ziet er, onder verantwoordelijkheid van bureau TEC, op toe dat deelnemers op juiste gronden hun diploma ontvangen. Dit geldt voor alle toetsen uit het portfolio. De CTLT voor de BOGO regio’s bestaat uit: Natasja Scheinhardt (voorzitter), Susan Bruggeman (secretaresse), Henri Tanamal (lid), Marieke Sikkens (lid) en Jan Pieter Duhen (lid). Wat doen we?De C...

Lees verder >

11 december 2017 - Pilot leergang Brandweerchauffeur

De pilot Brandweerchauffeur is in volle gang en parallel daaraan is een projectgroep opgestart om alle noodzakelijke voorbereidingen te treffen om als BOGO zelf de leergang Brandweerchauffeur te kunnen uitvoeren. De projectgroep bestaat uit Janet van Asperen (opleidingsontwikkeling BOGO), Rosemarie van Kan (opleidingscoördinator BOGO), Kirsten Groote (regionaal opleidingsmanager VNOG), Christina Broekhof (medewerker bedrijfsbureau BOGO) en M...

Lees verder >
  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380