Laatste Nieuws

09 december 2010 - Bericht Nbbe t.a.v. bezwaarschriften

Met ingang van 1 januari 2011 zal er een wijziging in de Regeling bezwaarschriften en inzage Nbbe worden doorgevoerd. Dit betekent dat het Nbbe vanaf 2011 voor de behandeling van bezwaarschriften gericht tegen de beoordeling van een examen, een bedrag van € 50,- zal berekenen. Voordat het Nbbe het bezwaar behandeld, wordt de kandidaat verzocht het bedrag te betalen. Het bedrag wordt alleen terugbetaald als de bezwaarmaker volledig in het g...

Lees verder >

29 november 2010 - Leergang Voertuigbediener

In verband met onduidelijkheden met betrekking tot de status van het rijksdiploma voertuigbediener, biedt de BOGO tot nader order alleen het onderdeel 'basiskennis' en 'pompbediener' aan. Het blijkt niet vastgelegd te zijn in hoeverre een brandweermedewerker verplicht is in de toekomst het rijksdiploma voertuigbediener te bezitten om ook daadwerkelijk de voertuigen uit de leergang te mogen bedienen. Deze kwestie ligt op dit moment bij het minist...

Lees verder >
  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380