Laatste Nieuws

Leergang Voertuigbediener

29 november 2010

In verband met onduidelijkheden met betrekking tot de status van het rijksdiploma voertuigbediener, biedt de BOGO tot nader order alleen het onderdeel 'basiskennis' en 'pompbediener' aan.

Het blijkt niet vastgelegd te zijn in hoeverre een brandweermedewerker verplicht is in de toekomst het rijksdiploma voertuigbediener te bezitten om ook daadwerkelijk de voertuigen uit de leergang te mogen bedienen. Deze kwestie ligt op dit moment bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

In afwachting van de uitkomsten, zal de BOGO voorlopig niet verder gaan met de doorontwikkeling van de leergang Voertuigbediener.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380