Laatste Nieuws

Bericht Nbbe t.a.v. bezwaarschriften

09 december 2010

Met ingang van 1 januari 2011 zal er een wijziging in de Regeling bezwaarschriften en inzage Nbbe worden doorgevoerd.

Dit betekent dat het Nbbe vanaf 2011 voor de behandeling van bezwaarschriften gericht tegen de beoordeling van een examen, een bedrag van € 50,- zal berekenen.

Voordat het Nbbe het bezwaar behandeld, wordt de kandidaat verzocht het bedrag te betalen. Het bedrag wordt alleen terugbetaald als de bezwaarmaker volledig in het gelijk wordt gesteld.

Kijk voor meer informatie op de website van het Nbbe.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380