Laatste Nieuws

Veilig Publieke Taak AWARD

06 september 2011

De hinder en overlast gepleegd door in het bijzonder jongeren en jeugdgroepen tijdens de uitvoering van werkzaamheden van hulpdiensten heeft de laatste jaren veel aandacht gekregen in Nederland. Ook de brandweer is daar de afgelopen jaren diverse keren mee geconfronteerd. Om brandweermensen te leren hoe zij om moeten gaan met geweld tijdens hun werk moet hier tijdens de opleiding al aandacht aan besteed worden.  De veiligheidsregio’s IJsselland en Gelderland-Zuid zijn bereid gevonden te investeren in een pilot. De cursisten van brandweerkorpsen in deze regio’s krijgen binnen de reguliere leergang Manschap A een training aangeboden. Deze beslaat 2 dagdelen en wordt in een samenwerking van de BOGO met de organisatie straatcontact.nl ontwikkeld. Straatcontact heeft ruime ervaring met onderzoek, aanpak en omgaan onder alle omstandigheden met jongeren en harde-kern-jeugdgroepen in steden, achterstandswijken en plattelandsgemeenten. Straatcontact heeft de afgelopen jaren diverse trainingen ontwikkeld die in het teken staan van agressie en het omgaan daarmee.

Het initiatief van dit project wordt ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) en de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV).

Het project is tevens ingezonden voor de Veilig Publieke Taak AWARD. Het programma Veilige Publieke Taak van het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft als doel te komen tot een situatie waarin werknemers met een publieke taak hun werk veilig en respectvol kunnen uitoefenen. De hoofdlijnen van het programma zijn het voorkomen van agressie en geweld, het aanpakken van daders en het ondersteunen van werkgevers bij het ontwikkelen en uitvoeren van hun veiligheidsbeleid.

Als de pilot een succes wordt, zal de BOGO alle aangesloten regio’s de gelegenheid bieden de 2 extra dagdelen af te nemen.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380