Laatste Nieuws

28 maart 2018 - Leergang Bevelvoerder herzien

De leergang Bevelvoerder is herzien om een aantal redenen. Er is een nieuw kwalificatiedossier vastgesteld, de ervaringen binnen de leergang manschap A ten aanzien van blended learning en de ELO zijn positief en bovendien is er tegelijkertijd een groot aantal inhoudelijke vernieuwingen doorgevoerd. Met deze nieuwe leergang Bevelvoerder zorgt de BOGO voor een actuele, blended leergang met gebruikmaking van de landelijke ELO en een proeve conform d...

Lees verder >

28 maart 2018 - Leergang Brandweerchauffeur

De pilot Brandweerchauffeur is in januari jl. succesvol afgerond en heeft veel leerzame punten opgeleverd. Zo is o.a. vastgesteld dat de doorlooptijd van de nieuwe leergang ruim genoeg gepland moet worden om de deelnemers voldoende tijd te geven alle onderdelen in het voortgangsportfolio goed af te ronden. Daarnaast is ook een aantal inhoudelijke punten boven tafel gekomen. Deze zijn doorgevoerd in o.a. de e-learningmodules.Begin februari is door...

Lees verder >

28 maart 2018 - Evalutiebeleid

Het is gebruikelijk dat deelnemers na de afronding van een leergang een mail ontvangen met daarin een link naar een evaluatie. Om deze in te vullen, was het nodig om in te loggen in Veiligheidspaspoort. Voor velen blijkt de wijze waarop de BOGO dit doet nog een te hoge drempel te zijn. Daar kunnen we als BOGO nu aan tegemoet komen! Voor de ELO-leergangen maakt de BOGO gebruik van SurveyMonkey voor het evalueren van opleidingen. In enkele lessen v...

Lees verder >

28 maart 2018 - Beoordelaars-update

De leergang Manschap A draait inmiddels een jaar in de blended vorm waarbij gebruik wordt gemaakt van de ELO en er praktijktoetsen onder verantwoordelijkheid van het opleidingsinstituut worden afgenomen. Dit betekent dat de hiervoor opgeleide beoordelaars kennis hebben kunnen maken met de beoordeling van de eerste praktijktoetsen. De BOGO heeft geconstateerd dat het uitvoeren van een beoordeling best pittig kan zijn. Om alle beoordelaars te onder...

Lees verder >

11 december 2017 - Pilot Werken met de Paspoort app en de VMS app

Vanaf december 2017 wordt gestart met de pilot Werken met de Paspoort app en de VMS app. Beide apps zijn van Magenta en de opvolger van de MijnVP app. Binnen de Veiligheidsregio’s wordt al volop gewerkt met één of beide van deze apps en ze zijn dus voor vele gebruikers niet onbekend.Waar kunnen beide apps voor gebruikt worden?VMS App: Informatie over het ingeplande evaluatiemoment; Gehanteerde media/bijlagen, welke gebruik...

Lees verder >
  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380