Laatste Nieuws

Brandweerchauffeur

04 oktober 2012

Bij het doorontwikkelen van de nieuwe leergang Brandweerchauffeur zijn vraagstukken ontstaan die zijn uitgezet bij de diverse instanties. Hierdoor is vertraging ontstaan in de opstart van de nieuwe Leergang. De BOGO heeft echter een aanzienlijk aantal cursisten in de wachtrij staan voor deze leergang en er wordt door opdrachtgevers regelmatig geinformeerd naar de mogelijke start.

Bij het Nbbe hebben we aangevraagd om alsnog de oude module brandweerchauffeur te examineren! In diverse berichten van de BOGO is aangegeven dat het de allerlaatste mogelijkheid was om de proeve van bekwaamheid voor 1 oktober 2012 af te leggen, maar dit is dus verplaatst naar 1 december 2012.

Al onze opdrachtgevers worden hiervan per mail op de hoogte gesteld.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380