Laatste Nieuws

13 september 2017 - Leergang Brandweerchauffeur

Begin 2018 wordt de vernieuwde leergang Brandweerchauffeur (LBCH) aangeboden met behulp van de ELO. In deze vernieuwde leergang bestaan geen theorielessen meer. Er komt meer nadruk te liggen op oefening in de praktijk. Zo zal er in de vernieuwde opleiding voor het eerst ook met optische- en geluidssignalen worden gereden. De BOGO werkt mee aan de landelijke pilot brandweerchauffeur en start in het kader hiervan in november 2017 met een groep ui...

Lees verder >

13 september 2017 - Leergang Manschap B voor Caribisch Nederland

Eind 2017 start er wederom een nieuwe leergang in Caribisch Nederland (CN), in dit geval de leergang Manschap B. In Nederland wordt deze leergang niet gegeven (hoewel het IFV hiervoor wel lesstof heeft ontwikkeld), daarom was het een leuke uitdaging om deze leergang op maat te ontwikkelen voor CN. De BOGO heeft in overleg met het IFV en korps CN een tekstboek en leerwerkplekopdrachten ontwikkeld met daarin een mix van de lesstof van (de Nederland...

Lees verder >

13 september 2017 - Koppeling licenties Veiligheidsregio's aan Veiligheidspaspoort BOGO

Vanaf medio juli 2017 zijn de licenties van Veiligheidspaspoorten van de regio’s Flevoland, Twente en Gelderland-Midden aan de licentie van Veiligheidspaspoort BOGO gekoppeld. Vanaf 1 januari 2018 volgen IJsselland en VNOG. In de praktijk houdt het in dat de BOGO gebruik maakt van de door de regio ingevoerde NAW-gegevens van de deelnemers van de desbetreffende regio’s. In fase 2 van de koppeling die nog volgt, wordt het ook mogelijk g...

Lees verder >

13 september 2017 - Brandweerduiken in heel Nederland!

Op 26 juni jl. heeft bij de BOGO een breed landelijk overleg plaatsgevonden om te brainstormen over het inrichten van de leergangen omtrent brandweerduiken. Diverse regio’s en (commerciële) aanbieders waren hierbij aanwezig.In dit overleg is de wens uitgesproken om te kunnen beschikken over een leergang Duiken voor heel ‘Brandweer Nederland’. Een leergang die voor alle regio’s gelijk is en waarbij het mogelijk is om a...

Lees verder >
  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380