Laatste Nieuws

Bijgewerkte leergang Manschap A

27 juni 2013

Deze maand geeft het IFV de bijgewerkte les- en leerstof uit van de leergang Manschap A. Inhoudsdeskundigen uit het brandweerveld hebben hun commentaar geleverd op de tekstboeken. Deze commentaren en aanvullingen zijn door het IFV zoveel mogelijk verwerkt in de nieuwe druk. Op basis van de nieuwe les- en leerstof doorloopt de BOGO de leergang ook nog eens. We bekijken waar herzieningen van invloed zijn op de lessen zoals die in de huidige leergang worden gegeven. Zo zijn de lessen levensreddend handelen in de nieuwe boeken geclusterd voorin de eerste kerntaak. Dit hadden wij als BOGO op verzoek van de regio’s ook al gedaan en we zijn blij dat dit in de les- en leerstof nu ook zo is opgenomen.

De herziening van de leergang is voor de BOGO een moment om het realistisch oefenen nog weer eens kritisch te bekijken: de opbouw, het tijdstip in de leergang en wellicht ook voor de variatie hier en daar een ander scenario. Ook werpen we een kritische blik op het leerwerkplekleren en de opdrachten.

In de herziene leergang vinden we ook een nieuwe les terug, namelijk repressieve ventilatie. De leergang wordt hiermee met een dagdeel uitgebreid.

We hopen het laatste kwartaal van dit jaar te kunnen starten met de herziene versie.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380