Laatste Nieuws

01 maart 2017 - Pilotopleiding Jeugdleider afgerond!

In het vierde kwartaal van 2016 en het eerste kwartaal van 2017 is door de BOGO een pilotopleiding Jeugdleider afgerond. De opleiding vond plaats in opdracht van de Stichting Jeugdbrandweer Nederland (JBNL). In totaal namen er 26 cursisten deel. Per brandweerregio kon één jeugdleider op kosten van JBNL deelnemen aan deze opleiding. De opleidingen werden verzorgd door Mindert van de Molen (groep Hattem) en Jim Tukker (groep...

Lees verder >

01 maart 2017 - 50e leergang Officier van Dienst (OVD) van het IFV

De BOGO organiseert momenteel in samenwerking met het IFV de leergang Bevelvoerder voor de 50e leergang OVD. Door de prettige samenwerking tussen het IFV en de BOGO zijn de deelnemers niet helemaal onbekend bij de BOGO. Zij hebben namelijk voor hun Leergang Manschap A al een aantal toetsmomenten en lessen gevolgd in Hattem. Nadat deze deelnemers hun Manschap A diploma hebben behaald zijn zij vanaf 23 februari 2017 gestart met de leergan...

Lees verder >

01 maart 2017 - Overgangsregeling brandweeropleidingen

Implementatietermijn Manschap A (OER) De opleidingsinstellingen kunnen tot 1 maart 2017 starten met de huidige opleiding Manschap A waarbij examinering onder het IFV Examenreglement (ER) valt.   Vanaf september 2016 is het voor alle opleidingsinstellingen voor brandweeronderwijs mogelijk om te starten met de nieuwe opleiding Manschap A op basis van het Onderwijs- en Examenreglement Brandweeronderwijs (OER).  Vanaf 1 maart 201...

Lees verder >

01 december 2016 - Wist u dat:

Op onderstaande data de regionale kerstbijeenkomsten voor de docenten en instructeurs van de BOGO gepland staan? Een uitnodiging hiervoor ontvangt u via uw eigen opleidingscoördinator.   09-12-2016 – Gelderland-Midden 14-12-2016 – IJsselland 16-12-2016 – Flevoland 16-12-2016 – Gelderland-Zuid 16-12-2016 – VNOG 21-12-2016 – Twente

Lees verder >

01 december 2016 - Wist u dat:

De overgangsregeling van de ‘oude’ naar de nieuwe ELO leergang Manschap A, 2 ½ jaar bedraagt? Dit betekent dat de examenresultaten van de huidige leergang Manschap A, 2 ½ jaar geldig blijven vanaf het eerste positief behaalde examenresultaat, echter uiterlijk tot 1 juli 2020.

Lees verder >
  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380