Laatste Nieuws

aanvullend bericht vervanging diploma's

20 januari 2014

Aanvullend op eerder verstrekte informatie van het IFV aangaande diploma's, deelt het IFV mee geen tijdelijke diploma’s meer te verstrekken.

Dit betekent, dat kandidaten die vanaf half december 2013 recht hebben op een diploma, een exemplaar ontvangen in de nieuwe huisstijl. De nieuwe diploma’s zullen voorrang hebben op de te vervangen exemplaren.

Het IFV adviseert om kandidaten die nu een diploma nodig hebben voor een eventuele sollicitatie, een uitdraai te laten maken van de behaalde resultaten in mijnnbbe. Met als aanvullende informatie de brief die het IFV heeft verstrekt over de tijdelijke diploma’s. Deze is verkrijgbaar bij het bedrijfsbureau van de BOGO.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380