Laatste Nieuws

Nulmeting in het kader van het KAB

26 februari 2014

Woensdag 27 november was het zover: de nulmeting bij de BOGO in het kader van kwaliteit van aanbieders van brandweeropleidingen (KAB).

Een ruime periode heeft de BOGO samen met een aantal andere veiligheidsregio’s en het IFV meegewerkt aan het ontwikkelen van dit kader waarin kwaliteitseisen zijn opgesteld voor aanbieders van brandweeropleidingen. De eisen zijn gebundeld onder 6 onderwerpen: kwaliteitszorg, leeromgeving, personeel, voorzieningen, administratie en communicatie.De nulmeting (die onder de meewerkende veiligheidsregio’s is uitgevoerd) diende twee doelen: meten waar de opleidingsinstituten staan en toetsen of het kader volstaat en bruikbaar is.Het resultaat van deze meting was voor de BOGO een voldoende! Met gepast trots mogen we als BOGO constateren dat de organisatie op orde is en dat processen goed zijn ingericht.Een nulmeting is ook een prima middel om verbeterpunten in kaart te brengen. De punten die benoemd zijn voor de BOGO worden door ons zo snel mogelijk opgepakt, zodat we u nóg beter van dienst kunnen zijn!

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380