Laatste Nieuws

BOGO gaat de lucht in! (deel 2)

26 februari 2014

Leergang Manschap A en Voertuigbediener op luchtmachtbasis Woensdrecht zeer succesvol afgesloten!

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de BOGO op 23 september jl. is gestart met een dagopleiding Manschap A en aansluitend Voertuigbediener op de luchtmachtbasis in Woensdrecht. Na het volgen van de basisopleiding Manschap A en Voertuigbediener worden de kandidaten intern door de Koninklijke Luchtmacht opgeleid voor het onderdeel vliegtuigbrandbestrijding. Als zij dit afgerond hebben dan worden zij als beroepsmedewerkers/repressieve dienst/vliegwacht gestationeerd op een luchthaven van Defensie binnen Nederland. Op luchthaven Woensdrecht worden naast brandweermensen, ook piloten, technici en logistieke medewerkers opgeleid. Het opleidingscentrum van de brandweer heeft een eigen oefencentrum met gasgestookte ruimtes, een uitrukkazerne, twee standaard bepakte TS’ en drie E One Titan crashtenders voor opleidingen vliegtuigbrandbestrijding. Het was een hele uitdaging om in een relatief korte tijd kandidaten van de KLu op te leiden. Per week werd maar liefst op 6 aaneengesloten dagdelen lesgegeven. De kandidaten hadden hierdoor overdag les en ’s avonds moesten ze studeren en zich voorbereiden op de volgende dag. Hierdoor was half december de gehele leergang Manschap A gereed en waren alle kandidaten voor de Proeve van bekwaamheid geslaagd. Begin januari volgde de leergang Voertuigbediener algemeen en pompen, waarvoor de kandidaten eind januari hun Proeve van Bekwaamheid hebben afgelegd. Hierbij heeft 1 kandidaat het helaas niet gehaald. Mijn dank gaat uit naar alle instructeurs die mee hebben gewerkt om dit mooie resultaat te behalen.

Mark Visscher

Docent / opleidingscoördinator regio IJsselland

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380