Laatste Nieuws

Intentieverklaring samenvoegen opleidingsorganisaties BOGO en VNOG

03 april 2014

Het bestuur en de directie van de BOGO en het bestuur en management van de VNOG hebben de intentie uitgesproken om per 1 januari 2015 te komen tot een samenvoeging van de opleidingsorganisaties van de BOGO en de VNOG.  Dit vooruitlopend op en in samenhang met het landelijke Versterkingsplan Brandweeronderwijs.

Vanaf 2 april 2014 gaan de going concern processen van de BOGO en opleidingen VNOG  intensief  samenwerken om de samenvoeging soepel te laten verlopen. Het bestuur van de BOGO en de VNOG richten een projectgroep in en stellen een stuurgroep samen om het project van samenvoeging te realiseren. 

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380