Laatste Nieuws

Onderzoek samenvoeging opleidingsinstituut VNOG en BOGO

07 mei 2014

In het landelijk project Kwaliteit Brandweeronderwijs wordt gestreefd naar één landelijke organisatie met decentrale vestigingen. De intentie van het opleidingsinstituut VNOG en de Stichting Brandweeropleidingen BOGO is om vooruitlopend hierop per 1 januari 2015 een van deze decentrale vestigingen te gaan vormen. Afgelopen dinsdag is de projectgroep die de samenvoeging moet onderzoeken voor het eerst bij elkaar geweest. Wim van der Ros is projectleider en voor de inhoudelijke onderwerpen zijn BOGO- en VNOG-medewerkers aangeschoven in de projectgroep. Het bestuur en directie van BOGO en VNOG (in de persoon van Lieke Sievers en Koos Scherjon) hebben opdracht gegeven om de samenvoeging te onderzoeken. Dit houdt in dat voor het opleidingsinstituut VNOG gekeken wordt of deze samen kan gaan met de opleidingsinstantie BOGO. Dit betreft uiteraard in de eerste plaats de ongeveer vijftig instructeurs en vijf medewerkers van Vakbekwaamheid bij de VNOG. Maar de projectgroep brengt ook de consequenties voor de opleidingen zelf, de manier van werken en de financiën in kaart. Kwaliteit onderwijs gegarandeerd Als definitief besloten wordt tot samen gaan van het opleidingsinstituut VNOG en de BOGO, zullen cursisten hiervan weinig merken. De kwaliteit van het onderwijs blijft gegarandeerd. Een voordeel van mogelijke samenvoeging is dat bijvoorbeeld opleidingen waarvoor nu net niet genoeg deelnemers zijn, toch door kunnen gaan omdat collega’s uit andere regio’s aansluiten. Vanaf deze maand gaan de BOGO en opleidingen VNOG intensief samenwerken om de mogelijke samenvoeging soepel te laten verlopen. Projectleider Wim van der Ros zal bij overleggen van Vakbekwaamheid en BOGO aansluiten om daar te vertellen over de stand van zaken.

 

 

De intentieverklaring met betrekking tot de samenvoeging werd afgelopen woensdag door de heer Gerritsen (namens het bestuur van de VNOG) en de heer Zomerdijk (namens het bestuur van de BOGO) ondertekend.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380