Laatste Nieuws

01 maart 2017 - Leergangen Brandweerchauffeur / Voertuigbediener BES-eilanden

Het functiehuis Caribisch Nederland kent de functie Brandweerchauffeur / Voertuigbediener. In november 2016 hebben twee docenten van de BOGO deze leergangen op Bonaire verzorgd en hebben zij de lokale instructeurs van Brandweerkorps Caribisch Nederland hierin ondersteund en begeleid.De BOGO heeft in samenwerking met het IFV een gecombineerde leergang ontwikkeld voor de BES-eilanden, waarbij de module Brandweerchauffeur en Voertuigbediener in een ...

Lees verder >

01 maart 2017 - Voortgang bijscholingen ELO Manschap A in de ELO

In voorgaande nieuwsbrief is aangekondigd dat Stichting Brandweeropleidingen BOGO trainingen heeft ontwikkeld om de docenten en instructeurs voor te bereiden op de leergang Manschap A in de ELO. De volgende trainingen zijn ontwikkeld:Knoppencursus ELODoel:Dit dagdeel biedt de mogelijkheid om kennis te maken met ELODoelgroep:Voor docenten en instructeurs die de ELO-omgeving niet kennenDuur:1 dagdeelELO Manschap A inhoudelijk en het begeleiden van ...

Lees verder >

01 maart 2017 - Over 9 maanden......

Op 12 januari jl. was de kick-off van de leergang Docent. Deze kick-off was een gezamenlijk initiatief van de BOGO en NCOI. Er vond een eerste kennismaking plaats tussen cursisten, leerwerkplekbegeleiders en docent. Cursisten en leerwerkplekbegeleiders spraken elkaars verwachtingen uit zodat het pad geplaveid is voor een goede samenwerking. Immers het portfolio vormt een belangrijk onderdeel van de proeve van bekwaamheid en daar kun je als cursis...

Lees verder >

01 maart 2017 - Opvolger van Mijn VP-App in de maak!

De Mijn VP-App krijgt een opvolger: Paspoort App.Deze vernieuwde app zal binnenkort worden geïmplementeerd. In de Paspoort App kunnen de docent en instructeur hun eigen vergoedingen inzien. Daarnaast wordt de Paspoort App door Magenta nog verder uitgebreid in het najaar 2017, waardoor de docent zelf de aanwezigheid van de deelnemers registreert. Tevens zal de docent dan ook zelf de gewerkte uren en kilometers indienen via deze app, waardoor ...

Lees verder >

01 maart 2017 - Pilotopleiding Jeugdleider afgerond!

In het vierde kwartaal van 2016 en het eerste kwartaal van 2017 is door de BOGO een pilotopleiding Jeugdleider afgerond. De opleiding vond plaats in opdracht van de Stichting Jeugdbrandweer Nederland (JBNL). In totaal namen er 26 cursisten deel. Per brandweerregio kon één jeugdleider op kosten van JBNL deelnemen aan deze opleiding. De opleidingen werden verzorgd door Mindert van de Molen (groep Hattem) en Jim Tukker (groep...

Lees verder >
  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380