Laatste Nieuws

13 september 2017 - Koppeling licenties Veiligheidsregio's aan Veiligheidspaspoort BOGO

Vanaf medio juli 2017 zijn de licenties van Veiligheidspaspoorten van de regio’s Flevoland, Twente en Gelderland-Midden aan de licentie van Veiligheidspaspoort BOGO gekoppeld. Vanaf 1 januari 2018 volgen IJsselland en VNOG. In de praktijk houdt het in dat de BOGO gebruik maakt van de door de regio ingevoerde NAW-gegevens van de deelnemers van de desbetreffende regio’s. In fase 2 van de koppeling die nog volgt, wordt het ook mogelijk g...

Lees verder >

13 september 2017 - Brandweerduiken in heel Nederland!

Op 26 juni jl. heeft bij de BOGO een breed landelijk overleg plaatsgevonden om te brainstormen over het inrichten van de leergangen omtrent brandweerduiken. Diverse regio’s en (commerciële) aanbieders waren hierbij aanwezig.In dit overleg is de wens uitgesproken om te kunnen beschikken over een leergang Duiken voor heel ‘Brandweer Nederland’. Een leergang die voor alle regio’s gelijk is en waarbij het mogelijk is om a...

Lees verder >

01 augustus 2017 - 25-jarige vriendschap door BOGO-opleiding

Stichting Brandweeropleidingen BOGO bestaat in de huidige vorm al ruim zestien jaar. Wat velen niet weten, is dat de BOGO eigenlijk al veel langer bestaat. Voordat de BOGO in de huidige vorm is opgericht was de BOGO een samenwerkingsverband/administratiekantoor voor de brandweeropleidingen van Gelderland en Overijssel.Onlangs zijn wij in contact gekomen met de heer Junte, een cursist van de ‘oude’ BOGO. Hij en zijn mede-cursisten van ...

Lees verder >
  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380