Laatste Nieuws

02 juni 2017 - BOGO Instructeurdag 2017: 'een knallend succes!'

Donderdag 20 april was weer de jaarlijkse en traditionele BOGO-instructeurdag! Na twee jaar in Hattem, toog 140 man sterk naar het frisse, maar zeer zonnige Biddinghuizen. Burgemeester Van Eert, voorzitter van het Algemeen Bestuur BOGO en Herry Ester, directeur BOGO, heetten iedereen van harte welkom. Daarna werden de gasten onder leiding van ‘verplaatsingsdeskundigen’ naar drie workshops geleid. Twee workshops stonden dit jaar in het...

Lees verder >

02 juni 2017 - Vliegtuigbrandbestrijding Caribisch Nederland

Ik zal mij eerst even kort voorstellen. Mijn naam is Frank Koenders werkzaam als instructeur bij de Koninklijke Luchtmacht op het BOTC, KMSL Vliegbasis Woensdrecht.In de eerste 2 weken van april 2017 ben ik naar Bonaire International Airport afgereisd, om daar samen met Ab Hoek, instructeur Caribisch Nederland (CN), een bijscholing en train de trainer te verzorgen voor de bevelvoerders/ instructeurs vliegtuigbrandbestrijding CN.Het doel van de e...

Lees verder >

02 juni 2017 - Ontwikkelingen Virtuele Reality

De BOGO werkt voor de trainingen met virtuele middelen met het systeem ADMS. Sinds enkele maanden is Cees Schaap, werkzaam op de afdeling opleidingsontwikkeling, verantwoordelijk voor het maken van de scenario’s hiervoor. Deze techniek maakt het mogelijk om interactief, dynamisch en tijd realistisch te oefenen met verschillende incidenttypen. Met behulp van een joystick lopen deelnemers door het virtuele oefengebied en zetten ze virtuele ...

Lees verder >

02 juni 2017 - Verlenging ISO-certificering voor 1 jaar

Jaarlijks wordt door de KIWA een externe audit uitgevoerd om te toetsen of Stichting Brandweeropleidingen BOGO voldoet aan de gestelde normen van de ISO 9001:2008-certificering. Deze externe audit heeft plaatsgevonden op 18 mei 2017. De effectiviteit en doelmatigheid van ons kwaliteitsmanagementsysteem werd getoetst aan de norm. Dit gebeurde onder andere door interviews met collega’s en steekproeven. We hebben zonder enige tekortkoming de ...

Lees verder >

01 maart 2017 - Leergangen Brandweerchauffeur / Voertuigbediener BES-eilanden

Het functiehuis Caribisch Nederland kent de functie Brandweerchauffeur / Voertuigbediener. In november 2016 hebben twee docenten van de BOGO deze leergangen op Bonaire verzorgd en hebben zij de lokale instructeurs van Brandweerkorps Caribisch Nederland hierin ondersteund en begeleid.De BOGO heeft in samenwerking met het IFV een gecombineerde leergang ontwikkeld voor de BES-eilanden, waarbij de module Brandweerchauffeur en Voertuigbediener in een ...

Lees verder >
  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380