Laatste Nieuws

02 juni 2017 - Vliegtuigbrandbestrijding Caribisch Nederland

Ik zal mij eerst even kort voorstellen. Mijn naam is Frank Koenders werkzaam als instructeur bij de Koninklijke Luchtmacht op het BOTC, KMSL Vliegbasis Woensdrecht.In de eerste 2 weken van april 2017 ben ik naar Bonaire International Airport afgereisd, om daar samen met Ab Hoek, instructeur Caribisch Nederland (CN), een bijscholing en train de trainer te verzorgen voor de bevelvoerders/ instructeurs vliegtuigbrandbestrijding CN.Het doel van de e...

Lees verder >

02 juni 2017 - Ontwikkelingen Virtuele Reality

De BOGO werkt voor de trainingen met virtuele middelen met het systeem ADMS. Sinds enkele maanden is Cees Schaap, werkzaam op de afdeling opleidingsontwikkeling, verantwoordelijk voor het maken van de scenario’s hiervoor. Deze techniek maakt het mogelijk om interactief, dynamisch en tijd realistisch te oefenen met verschillende incidenttypen. Met behulp van een joystick lopen deelnemers door het virtuele oefengebied en zetten ze virtuele ...

Lees verder >

02 juni 2017 - Verlenging ISO-certificering voor 1 jaar

Jaarlijks wordt door de KIWA een externe audit uitgevoerd om te toetsen of Stichting Brandweeropleidingen BOGO voldoet aan de gestelde normen van de ISO 9001:2008-certificering. Deze externe audit heeft plaatsgevonden op 18 mei 2017. De effectiviteit en doelmatigheid van ons kwaliteitsmanagementsysteem werd getoetst aan de norm. Dit gebeurde onder andere door interviews met collega’s en steekproeven. We hebben zonder enige tekortkoming de ...

Lees verder >

01 maart 2017 - Leergangen Brandweerchauffeur / Voertuigbediener BES-eilanden

Het functiehuis Caribisch Nederland kent de functie Brandweerchauffeur / Voertuigbediener. In november 2016 hebben twee docenten van de BOGO deze leergangen op Bonaire verzorgd en hebben zij de lokale instructeurs van Brandweerkorps Caribisch Nederland hierin ondersteund en begeleid.De BOGO heeft in samenwerking met het IFV een gecombineerde leergang ontwikkeld voor de BES-eilanden, waarbij de module Brandweerchauffeur en Voertuigbediener in een ...

Lees verder >

01 maart 2017 - Voortgang bijscholingen ELO Manschap A in de ELO

In voorgaande nieuwsbrief is aangekondigd dat Stichting Brandweeropleidingen BOGO trainingen heeft ontwikkeld om de docenten en instructeurs voor te bereiden op de leergang Manschap A in de ELO. De volgende trainingen zijn ontwikkeld:Knoppencursus ELODoel:Dit dagdeel biedt de mogelijkheid om kennis te maken met ELODoelgroep:Voor docenten en instructeurs die de ELO-omgeving niet kennenDuur:1 dagdeelELO Manschap A inhoudelijk en het begeleiden van ...

Lees verder >
  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380