Laatste Nieuws

Workshop begeleiding “Instructeur/docent”

11 juni 2014

Op de instructeur dag 2014 is door middel van een enquête geïnventariseerd hoe onze instructeurs en docenten denken over het voornemen van de BOGO om lessen te gaan bezoeken. Hierop is enthousiast gereageerd. Hieronder een representatieve greep uit de reacties:

Goed voornemen – krijg je wel eenheid door op inhoud

Prima voornemen – wel vooraf melden, verreist goede afstemming van het doel wat je wil bereiken

Goede ontwikkeling – betere structuur bij aanvang van de leergang gaat ook helpen

Goeie zaak – wat gebeurt er werkelijk in de lessen

Prima – er moet wel frequent worden bezocht anders wordt het een momentopname

Goed – dat BOGO controleert dat waar ze voor staan ook geleverd wordt

Prima voorstel – had men veel eerder moeten doen

Goed idee – daardoor meer gelijkheid

Prima – dan weten jullie wat er op de werkvloer speelt

Prima – geen idee of ik vastgeroest ben in bepaalde zaken

Bezoek is altijd goed - wel de tijd voor nemen, coachen, zonder mening maar met advies en goede raad

Prima – moet wel iets toevoegen, bepaal doel ervan, bespreek concreet als je komt

Goed voornemen – na bijscholing wordt er niet veel aandacht meer aan besteed

Goed voornemen – echter zijn deze voornemens al eens eerder gemaakt

Goed -op dit moment geen begeleiding, niveau verhogend, weten wat er van je wordt verwacht, tijdig bijsturen

De BOGO is blij met de overwegend positieve reacties. Woorden die veel terug kwamen in de toelichtingen: didactische ondersteuning, kruisbestuiving, dwarsverbanden, belangstelling, ondersteuning, feedback en betrokkenheid. De tips en tops die naar voren zijn gekomen geven ons handvatten om het lesbezoek vorm te gaan geven. Na de zomervakantie zal er een begin gemaakt worden met het inplannen van lesbezoeken. Vooraf aan het daadwerkelijke lesbezoek zal nog nader worden toegelicht hoe zo´n lesbezoek er uit ziet, zodat het voor iedereen duidelijk is wat er van het bezoek verwacht mag worden.

Wordt vervolgd!

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380