Laatste Nieuws

Onderzoek samenvoeging van de VNOG en de BOGO: de stand van zaken

17 juli 2014

De projectgroep die de samenvoeging van het opleidingsinstituut van de VNOG en de BOGO onderzoekt, is nu een paar maanden bezig. De hoogste tijd dus voor een update.

In het landelijk project versterkingsplan Brandweeronderwijs wordt gestreefd naar één landelijke organisatie met decentrale vestigingen. De intentie van het opleidingsinstituut VNOG en de BOGO is om, vooruitlopend hierop, per 1 januari 2015 een op zo’n vestiging lijkende organisatie te gaan vormen. Het bestuur en directie van de BOGO en VNOG (in de persoon van Lieke Sievers en Koos Scherjon) hebben opdracht gegeven om de samenvoeging te onderzoeken.

Maar waar kijkt de projectgroep nu naar? Wim van der Ros, de projectleider die het onderzoek leidt, legt uit: “We kijken naar drie hoofdzaken: personeel, financiën en hoe de inhoud van de nieuwe organisatie in de nieuwe situatie zou moeten zijn. Het raamwerk staat, nu moeten we dit verder gaan invullen en ontwikkelen.”

Wat betreft personeel gaat het om vijf medewerkers van de VNOG die direct betrokken zijn. De BOGO heeft ongeveer 15 fte in vaste dienst. Beide hebben een groot aantal instructeurs in portefeuille die de opleidingen verzorgen.

Er zijn ook verschillen waar de werkgroep nu naar kijkt. “De BOGO werkt met een trajectbegeleider per regio op kosten van die regio en wil die systematiek doorzetten voor de VNOG”, zo geeft Wim als voorbeeld. “De VNOG kent de functie van trajectbegeleider niet. De projectgroep zal daarom de komende maanden dit verder moeten uitwerken, in eerste instantie door een inhoudelijke taakvergelijking te maken.”

Daarnaast wordt er gekeken naar de financiën. De samenvoeging moet namelijk zoveel mogelijk budgetneutraal plaatsvinden. Net zoals nu het geval is zal de nieuwe organisatie zichzelf ook terug moeten verdienen met het verzorgen van opleidingen.

”Voor de inhoud brengen we simpel gezegd in kaart hoe het nu is maar ook hoe het na 1 januari 2015 moet zijn”, aldus de projectleider. “We houden hierbij in ons achterhoofd de opdracht die de het bestuur en directie van de BOGO en VNOG hebben meegegeven: samenvoeging realiseren van beide organisaties per 1 januari 2015.”

Wim heeft eind juni de stuurgroep in de personen van Lieke Sievers en Koos Scherjon geïnformeerd over de stand van zaken. Zij hebben nog eens aangegeven dat de structuur van de huidige BOGO richtinggevend is voor de inrichting van de nieuwe organisatie.

Wim - of een van de andere projectgroepleden - geeft ook regelmatig een terugkoppeling aan de collega’s tijdens werkoverleggen van zowel de BOGO als het team Vakbekwaamheid van de VNOG. Een van de vragen die gesteld werd is of het project (samenvoeging Opleidingen VNOG met de BOGO) onderdeel uit maakt van het VNOG-project MOED. Wim: “Moed heeft als opdracht een efficiënte en toekomstgerichte organisatie neer te zetten. Daar past deze samenvoeging goed in. Echter, als er geen MOED zou zijn geweest was deze ontwikkeling ook in gang gezet.”

Kwaliteit onderwijs gegarandeerd
Als definitief besloten wordt tot samen gaan van het opleidingsinstituut VNOG en de BOGO, zullen cursisten hiervan weinig merken. De kwaliteit van het onderwijs blijft gegarandeerd. Een voordeel van mogelijke samenvoeging is dat bijvoorbeeld opleidingen waarvoor nu niet genoeg deelnemers zijn, toch door kunnen gaan omdat collega's uit een van de andere vijf regio's aansluiten.

De komende maanden wordt verder gekeken naar de invulling van de functies en werkzaamheden van de nieuwe organisatie. Na de zomer worden de plannen voorgelegd aan de ondernemingsraad en het Georganiseerd Overleg (GO) van de VNOG. Deze laatste kijkt bijvoorbeeld ook wat samenvoeging betekent voor de arbeidsvoorwaarden van de VNOG-collega's, daar gaat het GO over en zal worden vastgelegd in sociaal plan.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380