Laatste Nieuws

Cursus Introductie Waarnemen voor alle ploegen van Veiligheidsregio IJsselland

05 november 2014

-Een bijdrage van BOGO instructeur Henk Locht-

Zoals water en vuur, zwart en wit, zo worden de begrippen waarnemen en beoordelen vaak in een adem genoemd. In de Cursus Introductie Waarnemen (CIW) die de BOGO op verzoek van, en in nauwe samenwerking met de Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) heeft opgezet, worden deze begrippen uit elkaar gehaald. De cursus zoomt in op het begrip waarnemen en op het nabespreken van oefeningen met behulp van de After Action Review methode (AAR). Het doel van de CIW is om deelnemers kennis te laten maken met deze begrippen, zodat de ploegen na afloop zelfstandig kunnen gaan oefenen met waarnemen en evalueren van oefeningen.

De CIW bestaat uit 3 lesbijeenkomsten die vanaf 2015 op drie regulieren oefenavonden in ploegverband wordt aangeboden aan alle repressieve medewerkers van VRIJ, met een doorlooptijd van 2 jaar. Ik heb inmiddels twee pilot cursusgroepen CIW voor de BOGO verzorgd en merkte dat sommige deelnemers hier sceptisch aan begonnen. Opmerkingen die ik terug kreeg op de eerste lesbijeenkomst: “Tja, en dan krijg ik een aandachtspunt en dan moet ik zeker een extra oefening draaien?” en “En hoe gaat dat dan en wie beoordeelt dat?”. Op de laatste lesbijeenkomst gaven de deelnemers mij terug, dat zij een duidelijker beeld hebben gekregen over wat wordt verstaan onder waarnemen en dat het niet zozeer gaat over oordelen, maar over het delen van leermomenten om beter te kunnen worden in je vak. Tijdens de cursus heeft men kunnen ervaren dat waarnemen en evalueren daarbij helpt. De CIW past in de visie van VRIJ om te komen tot een uniforme vakbekwaamheidsorganisatie waarin de slag gemaakt wordt van kwantitatieve naar kwalitatieve registratie van oefeningen. Hieruit volgt dat het waarnemen op oefenavonden en het evalueren van oefeningen eerder regel, dan uitzondering zou moeten zijn.

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380