Laatste Nieuws

Docentbegeleiding

05 november 2014

‘prima idee!, feedback krijgen is altijd goed’…….. ‘goed voornemen, zo kun je gericht begeleiden’………’geen idee of ik vastgeroest ben in bepaalde zaken’……… ‘goed om gezamenlijke kwaliteit te leveren!’ Zomaar een greep uit de reacties van docenten en instructeurs op onze afgelopen instructeurdag. Centraal stond de vraag: wat vind je van het voornemen van de BOGO om door jou gegeven lessen te bezoeken, om daarbij te inventariseren of en welke ondersteuning wenselijk is in de (nabije) toekomst. De BOGO wil de komende tijd nagaan of de bijscholing Instructeur en de leergangen Docent en Instructeur voldoende hebben bijgedragen aan het professionaliseren van het verzorgen van lessen voor de BOGO. Daarnaast willen we graag weten welke ondersteuning docenten en instructeurs prettig vinden of nodig hebben. Als BOGO zijn we daarom begonnen met het schrijven van beleid hieromtrent. Hierbij hebben we met veel zorg de tips en wensen die op de instructeurdag door de docenten en instructeurs gegeven zijn, meegenomen. Zo willen we bijvoorbeeld ondersteunend zijn en niet controlerend. We wensen ook een tweezijdig proces: we gaan het gesprek aan met elkaar. Uiteraard zullen we hierbij wel eerlijk zijn (positief kritisch).

Bij docentbegeleiding ziet de BOGO een mix van methoden voor zich. Te denken valt aan lesbezoeken, maar ook willen we het gesprek aan gaan over wensen en verwachtingen. Hoe vinden docenten en instructeurs zelf dat het gaat? Misschien is het leuk om als docent/instructeur elkaar ook eens te bezoeken? Tenslotte wordt er (dit seizoen al!) per type leergang een bijeenkomst georganiseerd waarbij met elkaar het gesprek wordt aangegaan over zowel de inhoud als de ondersteuning door de BOGO. Het begeleidings- en waarderingsproces moet voor iedereen gelijk zijn, en daarom ontwikkelen we duidelijke en heldere kaders hiervoor. Uiteraard ontvangen alle docenten en instructeurs uitgebreide informatie hierover, voordat het beleid werkelijkheid wordt! Als opstap naar een betere ondersteuning van onze docenten en instructeurs, zullen de BOGO-opleidingscoördinatoren al wat vaker hun neus laten zien tijdens de leergangen. De insteek hierbij is het intensiveren van de contacten en (nog) beter waarnemen van wat er speelt.

Noteert u alvast de volgende data?

Alle docenten ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging voor hun eigen leergang.  

10 maart 2015 - Bevelvoerder

18 maart 2015 - Voertuigbediener/chauffeur

2 april 2015 - Gaspakdrager/Verkenner Gevaarlijke Stoffen

20 april 2015 - Instructeur

19 mei 2015 - Manschap A

11 juni 2015 - Oefenleider 

We hopen op mooie en intensieve(re) contacten!

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380