Laatste Nieuws

De BOGO helpt de Koninklijke Luchtmacht op vlieghoogte!

05 november 2014

In navolging van de door de BOGO verzorgde leergangen Manschap A voor de Koninklijke Luchtmacht (Klu), gaan de BOGO-docenten Marion van der Smissen en Frans van de Wetering zich inzetten voor de “bijscholing Bevelvoerder”. In 6 sessies worden ongeveer 60 bevelvoerder in een driedaagse bijgeschoold. De Klu stelt zich als doel dat bevelvoerders vakbekwaam worden en blijven om ongevallen te voorkomen. De veiligheid van burgers en personeel staat voorop. In het kader hiervan is deze bijscholing een product dat door de BOGO ontwikkeld is op basis van de wensen van de Klu.

Op 19 november gaat de eerste groep van start. Voorafgaand aan de bijscholing krijgen de deelnemers een map met studiemateriaal en voorbereidingsopdrachten thuisgestuurd. De voorbereidingsopdrachten zijn voorwaardelijk voor het kunnen deelnemen aan de bijscholing. De eerste dag wordt gestart met een nulmeting waarin deelnemers in de gelegenheid worden gesteld om aan te geven aan welke kennis en kunde behoefte is, zodat hier extra aandacht aan besteed kan worden tijdens de 2 praktijkdagen. Er wordt uitvoerig ingegaan op de actuele ontwikkelingen binnen de brandweer op het gebied van nieuwe bevrijdingstechnieken technische hulpverlening, ongevalsbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS), brandbestrijding met CAFS en brandbestrijding in het algemeen. Tijdens de bijscholing wordt het Virtueel Reality systeem ADMS ingezet voor het trainen van de Beeldvorming-Oordeelsvorming en Besluitvorming (BOB) van de bevelvoerders. Deze vindt plaats in het speciale VR(lokaal) in het nieuwe BOGO-pand in Hattem. De praktijkoefening vindt plaats op Training Base Weeze (TBW) in Duitsland. Hier wordt aandacht besteed aan diverse praktijksimulaties op het gebied van alle taakgebieden behoudens waterongevallen. Uiteraard is deze bijscholing ook beschikbaar voor de eigen aangesloten Veiligheidsregio’s (indien gewenst met inhoudelijke aanpassingen)

  • De Netelhorst 17 8051 KE Hattem Tel: (038) 4250380